Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:chybné-escapování [2017/09/05 15:41]
Jakub Klímek [Chybné escapování čárek a uvozovek]
standardy:csv:chybné-escapování [2018/01/07 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Chybné escapování čárek a uvozovek ====== ====== Chybné escapování čárek a uvozovek ======
-Pokud údaj v CSV souboru obsahuje čárku, je třeba celý údaj uzavřít do uvozovek. Pokud údaj obsahuje uvozovku, je jí třeba zdvojit. Tím se řeší výskyt pro CSV speciálních znaků uvnitř hodnot (escapování).+Pokud údaj v CSV souboru obsahuje čárku, je třeba celý údaj uzavřít do uvozovek. Pokud údaj obsahuje uvozovku, je jí třeba zdvojit. Tím se řeší výskyt pro CSV speciálních znaků uvnitř hodnot (tzv. "escapování").
 Může se ale stát, že máte soubor, ve kterém je escapování uděláno chybně. Může se ale stát, že máte soubor, ve kterém je escapování uděláno chybně.