Postup otevírání dat

Postup otevírání dat ve zkratce:

  • rozhodnutí vedení o otevírání dat
  • stanovení rolí a odpovědností
  • vybrání vhodných dat k otevření (tvorba publikačního plánu)
  • stanovení harmonogramu
  • připravení/rozšíření informačních systémů na export otevřených dat
  • popsání struktury otevíraných dat
  • stanovení podmínek užití
  • vystavení dat na Internetu k volnému stažení
  • katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat

Otevírání dat je proces, který nezahrnuje pouze zveřejnění několika vybraných datových sad. Měl by nejprve zahrnovat fázi, ve které jsou zanalyzovány datové sady a je rozhodnuto, které je možno otevřít a kdy. Výsledkem této fáze by měl být publikační plán. Další fáze potom znamená samotné zveřejňování datových sad. Ta zahrnuje návrh technické podoby datových sad (formáty a datová schémata), jejich publikaci v síti WWW a katalogizaci. Je možné se rozhodnout katalogizovat v Národním katalogu otevřených dat nebo ve vlastním lokálním katalogu. Ve druhém případě je nutno lokální katalog otevřených dat zprovoznit, což zahrnuje i volbu vhodného softwarového nástroje. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Jednotlivé fáze jsou detailně popsány pod následujícími odkazy: