standardy:start

Postup otevírání dat

Postup otevírání dat ve zkratce:

 • rozhodnutí vedení o otevírání dat
 • stanovení rolí a odpovědností
 • vybrání vhodných dat k otevření (tvorba publikačního plánu)
 • stanovení harmonogramu
 • připravení/rozšíření informačních systémů na export otevřených dat
 • popsání struktury otevíraných dat
 • stanovení podmínek užití
 • vystavení dat na Internetu k volnému stažení
 • katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat

Otevírání dat je proces, který nezahrnuje pouze zveřejnění několika vybraných datových sad. Měl by nejprve zahrnovat fázi, ve které jsou zanalyzovány datové sady a je rozhodnuto, které je možno otevřít a kdy. Výsledkem této fáze by měl být publikační plán. Další fáze potom znamená samotné zveřejňování datových sad. Ta zahrnuje návrh technické podoby datových sad (formáty a datová schémata), jejich publikaci v síti WWW a katalogizaci. Je možné se rozhodnout katalogizovat v Národním katalogu otevřených dat nebo ve vlastním lokálním katalogu. Ve druhém případě je nutno lokální katalog otevřených dat zprovoznit, což zahrnuje i volbu vhodného softwarového nástroje. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).

Jednotlivé fáze jsou detailně popsány pod následujícími odkazy:

 • standardy/start.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1