Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:csv:chybný-datový-typ [2017/10/16 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Chybný datový typ sloupce ======
 +Problém nastává, když datový typ ve schématu neodpovídá typu v samotném datovém souboru.
 +To může být způsobeno i chybným návrhem sloupce, který připouští více datových typů a tedy ani nemůže být schématem dobře popsán.
 +Příkladem může být sloupec s popisem ''​Datum (YYYYMMDD nebo YYYYMM nebo YYYY)''​.
 +Zde je jednak použit [[standardy:​csv:​chybné-datumy|chybný typ pro datum]], ale ani jeho oprava na ''​Datum (YYYY-MM-DD nebo YYYY-MM nebo YYYY)''​ by nepomohla, protože by sloupec stále připouštěl více datových typů.
 +Je tedy nutno tento sloupec rozdělit na 3, povinný ''​Rok''​ a nepovinné ''​Měsíc''​ a ''​Den''​.