standardy:csv

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv [2017/11/15 12:57]
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při použití formátu CSV]
standardy:csv [2021/03/18 12:42]
Jakub Klímek [Formát CSV]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Tabulková data jsou v CSV reprezentována pomocí následujících jednoduchých pravidel: Tabulková data jsou v CSV reprezentována pomocí následujících jednoduchých pravidel:
-  - Soubor CSV má kódování UTF-8+  - Soubor CSV má kódování UTF-8 (ve variantě bez BOM)
   - Jednotlivé řádky tabulky jsou zapsány jako řádky textového souboru oddělené pomocí CRLF (znaky s UTF-8 kódy U+000D U+000A)   - Jednotlivé řádky tabulky jsou zapsány jako řádky textového souboru oddělené pomocí CRLF (znaky s UTF-8 kódy U+000D U+000A)
   - Údaje v řádku tabulky jsou zapsány jako řetězce oddělené čárkou (znak '','' s UTF-8 kódem U+002C)   - Údaje v řádku tabulky jsou zapsány jako řetězce oddělené čárkou (znak '','' s UTF-8 kódem U+002C)
-  - Pokud údaj sám obsahuje čárku, musí být uzavřen v uvozovkách (znak ''%%"%%'' s UTF-8 kódem U+0022) +  - Pokud údaj sám obsahuje čárku '','', nový řádek ''CRLF'' či uvozovku ''%%"%%'', musí být uzavřen v uvozovkách (znak ''%%"%%'' s UTF-8 kódem U+0022) 
-  - Pokud údaj sám obsahuje uvozovku, musí být zdvojena, tj. místo ''%%"%%'' bude zapsána jako ''%%""%%''+  - Uvozovku v hodnotě je třeba zdvojit, tj. místo ''%%"%%'' bude zapsána jako ''%%""%%''
  
 +Příklad tabulkových dat v CSV:
 +<code csv>
 +Poskytovatel,PočetDatovýchSad,PočetDistribucí
 +Český úřad zeměměřický a katastrální,129213,348446
 +Český statistický úřad,511,513
 +HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,215,1294
 +</code>
 ===== Nástroje pro práci s CSV ===== ===== Nástroje pro práci s CSV =====
-  * CSV můžete [[http://csvlint.io/|validovat online pomocí CSV Lint]] +  * CSV můžete [[http://csvlint.io/|validovat online pomocí CSV Lint]] ([[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|nikoliv však jeho schéma!]]) 
-  * CSV můžete [[https://www.w3.org/standards/techs/csv#w3c_all|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]+  * CSV můžete [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]
   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://www.google.com/sheets/about/|Google Sheets]], [[https://www.openoffice.org/product/calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://products.office.com/en/excel|Microsoft Excel]]   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://www.google.com/sheets/about/|Google Sheets]], [[https://www.openoffice.org/product/calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://products.office.com/en/excel|Microsoft Excel]]
-  * CSV můžete otevřít v libovolném textovém editoru, např. [[https://notepad-plus-plus.org/|Notepad++]]. Standardní Poznámkový blok ve Windows ovšem vhodný není.+  * CSV můžete otevřít v libovolném textovém editoru, např. [[https://notepad-plus-plus.org/|Notepad++]] nebo [[https://code.visualstudio.com/|Visual Studio Code]]. Standardní Poznámkový blok ve Windows ovšem vhodný není.
   * CSV můžete [[http://codebeautify.org/csv-to-sql-converter|nahrát do relační SQL databáze]]   * CSV můžete [[http://codebeautify.org/csv-to-sql-converter|nahrát do relační SQL databáze]]
  
Řádek 27: Řádek 34:
   - [[standardy:csv:jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]   - [[standardy:csv:jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]
   - [[standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]   - [[standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]
 +  - [[standardy:csv:null|Hodnoty null]]
 +  - [[standardy:csv:implicitní-číselníky|Implicitní číselníky]]
 +  - [[standardy:csv:nekonzistentní-hlavičky|Nekonzistentní hlavičky]]
   - [[standardy:csv:chybějící-schéma|Chybějící schéma]]    - [[standardy:csv:chybějící-schéma|Chybějící schéma]] 
   - [[standardy:csv:chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]   - [[standardy:csv:chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]
-  - [[standardy:csv:seznam-v-buňce|Seznam v buňce]] +  - [[standardy:csv:seznam-v-buňce|Seznam či strukturovaná hodnota v buňce]] 
-  - [[standardy:csv:chybný-content-type|Chybná hlavička HTTP Content-type]]+  - [[standardy:csv:chybný-content-type]] 
  • standardy/csv.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/18 12:42
  • autor: Jakub Klímek