Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:csv [2018/05/14 10:52]
Jakub Klímek [Formát CSV]
standardy:csv [2018/11/14 15:17] (aktuální)
Jakub Klímek [Nejčastější chyby při použití formátu CSV]
Řádek 34: Řádek 34:
   - [[standardy:​csv:​jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]   - [[standardy:​csv:​jednotky|Jednotky jako součást číselné hodnoty]]
   - [[standardy:​csv:​prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]   - [[standardy:​csv:​prázdné-řádky-či-sloupce|Prázdné řádky či sloupce]]
 +  - [[standardy:​csv:​null|Hodnoty null]]
 +  - [[standardy:​csv:​implicitní-číselníky|Implicitní číselníky]]
 +  - [[standardy:​csv:​nekonzistentní-hlavičky|Nekonzistentní hlavičky]]
   - [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|Chybějící schéma]] ​   - [[standardy:​csv:​chybějící-schéma|Chybějící schéma]] ​
   - [[standardy:​csv:​chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]   - [[standardy:​csv:​chybný-datový-typ|Chybný datový typ sloupce]]
   - [[standardy:​csv:​seznam-v-buňce|Seznam či strukturovaná hodnota v buňce]]   - [[standardy:​csv:​seznam-v-buňce|Seznam či strukturovaná hodnota v buňce]]
-  - [[standardy:​csv:​chybný-content-type|Chybná hlavička HTTP Content-type]]+  - [[standardy:​csv:​chybný-content-type]]