Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv [2019/02/19 16:58]
Jakub Klímek [Nástroje pro práci s CSV]
standardy:csv [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 18: Řádek 18:
 </​code>​ </​code>​
 ===== Nástroje pro práci s CSV ===== ===== Nástroje pro práci s CSV =====
-  * CSV můžete [[http://​csvlint.io/​|validovat online pomocí CSV Lint]] (nikoliv však jeho schéma!)+  * CSV můžete [[http://​csvlint.io/​|validovat online pomocí CSV Lint]] ([[standardy:​technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|nikoliv však jeho schéma!]])
   * CSV můžete [[https://​www.w3.org/​standards/​techs/​csv#​w3c_all|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]   * CSV můžete [[https://​www.w3.org/​standards/​techs/​csv#​w3c_all|standardně a strojově čitelně popisovat pomocí CSV on the Web]]
   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://​www.google.com/​sheets/​about/​|Google Sheets]], [[https://​www.openoffice.org/​product/​calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://​products.office.com/​en/​excel|Microsoft Excel]]   * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://​www.google.com/​sheets/​about/​|Google Sheets]], [[https://​www.openoffice.org/​product/​calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://​products.office.com/​en/​excel|Microsoft Excel]]