Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
standardy:geo:chybejici-crs [2018/08/25 12:42]
Michal Med vytvořeno
standardy:geo:chybejici-crs [2018/09/03 00:00] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 Častou chybou je uvádění souřadnic bez uvedení použitého souřadnicového referenčního systému. Souřadnice jsou často udávány jako **x** a **y**, **lat** a **lon** nebo jako **GPS souřadnice**. Tato interpretace je nesprávná a matoucí. Důležité je uvádět se souřadnicemi i jejich souřadnicový referenční systém. Souřadnice,​ které jsou často chybně uváděny jako lat a lon nebo GPS souřadnice,​ tedy zeměpisná šířka a délka, jsou zpravidla v souřadnicovém systému WGS-84. Jeho zkratka v registru EPSG je 4326.  Častou chybou je uvádění souřadnic bez uvedení použitého souřadnicového referenčního systému. Souřadnice jsou často udávány jako **x** a **y**, **lat** a **lon** nebo jako **GPS souřadnice**. Tato interpretace je nesprávná a matoucí. Důležité je uvádět se souřadnicemi i jejich souřadnicový referenční systém. Souřadnice,​ které jsou často chybně uváděny jako lat a lon nebo GPS souřadnice,​ tedy zeměpisná šířka a délka, jsou zpravidla v souřadnicovém systému WGS-84. Jeho zkratka v registru EPSG je 4326. 
  
-Mezi další nejčastěji používané souřadnicové referenční systémy patří Evropský terestrický referenční systém ETRS-89 s kódem 4258. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK, ve kterém je veden například Katastr nemovitostí ČR, nebo Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí (RÚIAN), bývá v GIS nejčastěji používán ve formě s převrácenými osami X a Y jamo takzvaný S-JTSK / Krovak East North  s EPSG kódem 5514.+Mezi další nejčastěji používané souřadnicové referenční systémy patří Evropský terestrický referenční systém ETRS-89 s kódem 4258. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK, ve kterém je veden například Katastr nemovitostí ČR, nebo Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí (RÚIAN), bývá v GIS nejčastěji používán ve formě s převrácenými osami X a Y jako takzvaný S-JTSK / Krovak East North  s EPSG kódem 5514.
  
 Uvedení použitého souřadnicového referenčního systému záleží i na použité reprezentaci prostorových objektů. Většina formátů (GML, GeoJSON...) má definici souřadnicového refernčního systému jako součást zápisu geometrie. Následuje příklad definice souřadnicového referečního systému v GML: Uvedení použitého souřadnicového referenčního systému záleží i na použité reprezentaci prostorových objektů. Většina formátů (GML, GeoJSON...) má definici souřadnicového refernčního systému jako součást zápisu geometrie. Následuje příklad definice souřadnicového referečního systému v GML: