standardy:geo:presnost-souradnic

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:geo:presnost-souradnic [2020/03/20 07:38]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Nevhodná volba přesnosti souřadnic ===== 
  
-Častou chybou je nevhodná volba přesnosti souřadnic pro daný účel. Samozřejmostí je, že souřadnice by měly být dostatečně přesné, aby vyhovovaly účelu, pro který byla data pořizována, ale chybou je i přílišná podrobnost souřadnic. I u ostatních prostorových objektů především záleží na účelu, ke kterému je jeho pořízení určeno. Pro plánovaní tras autem mezi městy stačí reprezentace komunikací liniemi s přesností na několik metrů, ale pro plánování cyklopruhů na městských komunikací je potřeba reprezentace polygonem a vyšší přesnost, aby bylomožno lépe odhadnout šířku silnice. 
- 
-**Příklad příliš nízké přesnosti:** 
- 
-Především v geodézii a v katastru nemovitostí je vyžadována vysoká přesnost. V případě bodů základního a podrobného polohového bodového pole je nutná zvýšená přesnost -- body totiž slouží jako základ pro vyměřování v terénu a při výpočtu triangulací se každá chyba může až několikanásobně zvětšit. 
- 
-**Příklad přílišné přesnosti souřadnic:** 
- 
-V knize Novohradské Hory a Novohradské podhůří vydané nakladatelstvím Baset v roce 2006 jsou v kapitole Místopis uváděny souřadnice obcí v souřadnicovém systému S-JTSK uváděny na 5 desetinných míst, tedy na setiny milimetru. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční bod někde uvnitř obce, bylo by určení s přesností na metry zdaleka dostatečné. 
  • standardy/geo/presnost-souradnic.1584686302.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)