standardy:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:start [2017/05/08 15:46]
tomas.pecha
standardy:start [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Postup otevírání dat ====== 
-Proces otevírání dat ve zkratce:  
-  * rozhodnutí vedení o otevírání dat 
-  * stanovení rolí a odpovědností 
-  * vybrání vhodných dat k otevření (tvorba publikačního plánu) 
-  * stanovení harmonogramu 
-  * připravení/rozšíření informačních systémů na export otevřených dat 
-  * popsání struktury otevíraných dat 
-  * stanovení podmínek užití 
-  * vystavení dat na Internetu k volnému stažení 
-  * katalogizovat data v Národním katalogu otevřených dat 
- 
- 
-Otevírání dat je proces, který nezahrnuje pouze zveřejnění několika vybraných datových sad. Měl by nejprve zahrnovat fázi, ve které jsou zanalyzovány datové sady a je rozhodnuto, které je možno otevřít a kdy. Výsledkem této fáze by měl být publikační plán. Další fáze potom znamená samotné zveřejňování datových sad. Ta zahrnuje návrh technické podoby datových sad (formáty a datová schémata), jejich publikaci v síti WWW a katalogizaci. Je možné se rozhodnout katalogizovat v Národním katalogu otevřených dat nebo ve vlastním lokálním katalogu. Ve druhém případě je nutno lokální katalog otevřených dat zprovoznit, což zahrnuje i volbu vhodného softwarového nástroje. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). 
- 
-Jednotlivé fáze jsou detailně popsány pod následujícími odkazy: 
- 
-  - [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] 
-  - [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Zveřejnění datových sad v otevřené podobě]] 
-  - [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat a jeho registrace v NKOD]] 
-/*  - [[standardy:otevirani-prostorovych-sad|Otevírání prostorových datových sad]]*/ 
- 
  
  • standardy/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)