Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:stupne-otevrenosti [2018/07/24 23:41]
Michal Med [Stupeň otevřenosti 3]
standardy:stupne-otevrenosti [2018/09/18 06:28] (aktuální)
Jakub Klímek [Stupeň otevřenosti 5]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 {{ :​standardy:​5star-steps.png?​600 |}} {{ :​standardy:​5star-steps.png?​600 |}}
-Převzato z [[http://​5stardata.info]]+Převzato z [[https://​5stardata.info/cs]]
  
   * stupeň 1 - datová je dostupná v síti WWW s vhodnými podmínkami užití otevřených dat (viz [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|Jak stanovit podmínky užití datových sad?]]),   * stupeň 1 - datová je dostupná v síti WWW s vhodnými podmínkami užití otevřených dat (viz [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|Jak stanovit podmínky užití datových sad?]]),
Řádek 74: Řádek 74:
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
-[[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy ​pro datové sady na stupni otevřenosti 5]]+[[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​