standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/06/14 17:07]
Jakub Klímek [Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3]
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/06/14 17:08] (aktuální)
Jakub Klímek [Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3]
Řádek 11: Řádek 11:
 Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla: Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla:
  
-  * Pro primitivní datové typy ([[datovy-typ:řetezec|řetězec]], [[datovy-typ:celé-císlo|celé číslo]], [[datovy-typ:datum|datum]], ...) používejte datové typy jazyka XML Schema (i v případě CSV a JSON souborů).+  * Pro primitivní datové typy používejte datové typy jazyka XML Schema (i v případě CSV a JSON souborů).
   * Schéma každé distribuce musí být volně dostupné ke stažení v síti WWW.   * Schéma každé distribuce musí být volně dostupné ke stažení v síti WWW.
   * Distribuce se stejnou strukturou mají společné schéma.   * Distribuce se stejnou strukturou mají společné schéma.
-  * Pokud je schéma částečně pokryto, tj. některé položky odpovídají významem, některým z již [[vzor:start|existujících standardů]] ve vzorových publikačních plánech, převezměte tyto položky. Nově definujte pouze ty položky, jejichž význam v žádném z existujících standardů pokryt není. 
  
 ===== Definice vlastního schématu pro data v CSV ===== ===== Definice vlastního schématu pro data v CSV =====
  • standardy/technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3.txt
  • Poslední úprava: 2021/06/14 17:08
  • autor: Jakub Klímek