standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/10/20 06:01]
Jakub Klímek [Metadata Vocabulary for Tabular Data (CSV on the Web, CSVW)]
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/11/23 07:43] (aktuální)
Jakub Klímek [Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3]
Řádek 7: Řádek 7:
   * V případě formátu CSV je nutno schéma vyjádřit dle webového standardu CSV on the Web (https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/).   * V případě formátu CSV je nutno schéma vyjádřit dle webového standardu CSV on the Web (https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/).
   * V případě formátu XML je nutno schéma vyjádřit v jazyku XML Schema (https://www.w3.org/XML/Schema).   * V případě formátu XML je nutno schéma vyjádřit v jazyku XML Schema (https://www.w3.org/XML/Schema).
-  * V případě formátu JSON je nutno schéma vyjádřit v jazyku JSON Schema (https://json-schema.org/).+  * V případě formátu JSON je nutno schéma vyjádřit v jazyku JSON Schema (https://json-schema.org/a validovat pomocí validátoru, napřhttps://tryjsonschematypes.appspot.com/#validate či https://www.jsonschemavalidator.net/
  
 Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla: Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla:
  • standardy/technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3.txt
  • Poslední úprava: 2021/11/23 07:43
  • autor: Jakub Klímek