Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2019/02/18 17:30]
Jakub Klímek [Metadata Vocabulary for Tabular Data (CSV on the Web, CSVW)]
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 120: Řádek 120:
  
 === Validace CSVW === === Validace CSVW ===
 +CSV popsané pomocí CSVW lze nejjednodušeji validovat nástrojem [[https://​csvw.opendata.cz|csvw-validator]].
 +Ten má jednak sdílené webové rozhraní, a také lze spustit z příkazové řádky nebo použít jako webovou službu.
 +
 CSV popsané pomocí CSVW lze validovat například pomocí nástroje [[https://​github.com/​ruby-rdf/​rdf-tabular|rdf-tabular]],​ který stačí nasměrovat na CSV soubor, a v případě nedodržení doporučeného pojmenování JSON deskriptoru i na tento deskriptor. CSV popsané pomocí CSVW lze validovat například pomocí nástroje [[https://​github.com/​ruby-rdf/​rdf-tabular|rdf-tabular]],​ který stačí nasměrovat na CSV soubor, a v případě nedodržení doporučeného pojmenování JSON deskriptoru i na tento deskriptor.
 Tedy ''​rdf validate xxx.csv''​ Tedy ''​rdf validate xxx.csv''​