standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5 [2018/09/18 06:31]
Jakub Klímek
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5 [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ===== Standardy pro vyjádření a zápis ontologií ===== ===== Standardy pro vyjádření a zápis ontologií =====
-Standardem pro zápis ontologií jsou jazyky RDF Schema (RDFS, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/) a Web Ontology Language (OWL, http://www.w3.org/TR/owl). Oba jazyky přepokládají ontologii reprezentovanou v datovém modelu RDF a umožňují využít pro zápis ontologie libovolný formát pro zápis RDF datového modelu (viz [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].).+Standardem pro zápis ontologií jsou jazyky RDF Schema (RDFS, http://www.w3.org/TR/rdf-schema/) a Web Ontology Language (OWL, http://www.w3.org/TR/owl). Oba jazyky přepokládají ontologii reprezentovanou v datovém modelu RDF a umožňují využít pro zápis ontologie libovolný formát pro zápis RDF datového modelu (viz [[https://ofn.gov.cz/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].).
  
 ===== Standardy pro tvorbu ontologií ===== ===== Standardy pro tvorbu ontologií =====
Řádek 54: Řádek 54:
 V případě, že poskytovatel dat definuje vlastní predikáty či třídy v podobě ontologie, potom pro ně musí volit IRI ve tvaru URL v následující podobě: V případě, že poskytovatel dat definuje vlastní predikáty či třídy v podobě ontologie, potom pro ně musí volit IRI ve tvaru URL v následující podobě:
  
-  * v případě, že poskytovatel zavádí pouze jednu ontologii, má ontologie IRI ve tvaru ''{základ-IRI}/ontology'', kde ''{základ-IRI}'' je základ IRI poskytovatele dat (viz [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]])+  * v případě, že poskytovatel zavádí pouze jednu ontologii, má ontologie IRI ve tvaru ''{základ-IRI}/ontology'', kde ''{základ-IRI}'' je základ IRI poskytovatele dat (viz [[https://ofn.gov.cz/propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]])
   * v případě, že poskytovatel zavádí více ontologií, mají ontologie IRI ve tvaru ''{základ-IRI}/ontology/{určení-ontologie}'' kde ''{určení-ontologie}'' je validní část IRI, která jednoznačně určuje ontologii v kolekci ontologií definovaných poskytovatelem   * v případě, že poskytovatel zavádí více ontologií, mají ontologie IRI ve tvaru ''{základ-IRI}/ontology/{určení-ontologie}'' kde ''{určení-ontologie}'' je validní část IRI, která jednoznačně určuje ontologii v kolekci ontologií definovaných poskytovatelem
   * třídy mají IRI ve tvaru ''{IRI-ontologie)/{NázevTřídy}'' kde ''{IRI-ontologie}'' je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''{NázevTřídy}'' je název třídy unikátní v rámci kolekce všech tříd zavedených v ontologii zapsaný v CamelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)   * třídy mají IRI ve tvaru ''{IRI-ontologie)/{NázevTřídy}'' kde ''{IRI-ontologie}'' je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''{NázevTřídy}'' je název třídy unikátní v rámci kolekce všech tříd zavedených v ontologii zapsaný v CamelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)
   * predikáty mají IRI ve tvaru ''{IRI-ontologie)/{názevPredikátu}'' kde ''{IRI-ontologie}'' je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''{názevPredikátu}'' je název predikátu unikátní v rámci kolekce všech predikátů zavedených v ontologii zapsaný v camelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova kromě prvního slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)   * predikáty mají IRI ve tvaru ''{IRI-ontologie)/{názevPredikátu}'' kde ''{IRI-ontologie}'' je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''{názevPredikátu}'' je název predikátu unikátní v rámci kolekce všech predikátů zavedených v ontologii zapsaný v camelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova kromě prvního slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)
  • standardy/technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)