Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5 [2018/09/18 06:30]
Jakub Klímek [Standardy pro vyjádření a zápis ontologií]
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-5 [2018/09/18 00:00] (aktuální)
Řádek 54: Řádek 54:
 V případě, že poskytovatel dat definuje vlastní predikáty či třídy v podobě ontologie, potom pro ně musí volit IRI ve tvaru URL v následující podobě: V případě, že poskytovatel dat definuje vlastní predikáty či třídy v podobě ontologie, potom pro ně musí volit IRI ve tvaru URL v následující podobě:
  
-  * v případě, že poskytovatel zavádí pouze jednu ontologii, má ontologie IRI ve tvaru ''​{základ-IRI}/​ontology'',​ kde ''​{základ-IRI}''​ je základ IRI poskytovatele dat (viz [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-5|Technické standardy ​pro datové sady na stupni otevřenosti 4 a 5]])+  * v případě, že poskytovatel zavádí pouze jednu ontologii, má ontologie IRI ve tvaru ''​{základ-IRI}/​ontology'',​ kde ''​{základ-IRI}''​ je základ IRI poskytovatele dat (viz [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]])
   * v případě, že poskytovatel zavádí více ontologií, mají ontologie IRI ve tvaru ''​{základ-IRI}/​ontology/​{určení-ontologie}''​ kde ''​{určení-ontologie}''​ je validní část IRI, která jednoznačně určuje ontologii v kolekci ontologií definovaných poskytovatelem   * v případě, že poskytovatel zavádí více ontologií, mají ontologie IRI ve tvaru ''​{základ-IRI}/​ontology/​{určení-ontologie}''​ kde ''​{určení-ontologie}''​ je validní část IRI, která jednoznačně určuje ontologii v kolekci ontologií definovaných poskytovatelem
   * třídy mají IRI ve tvaru ''​{IRI-ontologie)/​{NázevTřídy}''​ kde ''​{IRI-ontologie}''​ je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''​{NázevTřídy}''​ je název třídy unikátní v rámci kolekce všech tříd zavedených v ontologii zapsaný v CamelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)   * třídy mají IRI ve tvaru ''​{IRI-ontologie)/​{NázevTřídy}''​ kde ''​{IRI-ontologie}''​ je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''​{NázevTřídy}''​ je název třídy unikátní v rámci kolekce všech tříd zavedených v ontologii zapsaný v CamelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)
   * predikáty mají IRI ve tvaru ''​{IRI-ontologie)/​{názevPredikátu}''​ kde ''​{IRI-ontologie}''​ je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''​{názevPredikátu}''​ je název predikátu unikátní v rámci kolekce všech predikátů zavedených v ontologii zapsaný v camelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova kromě prvního slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)   * predikáty mají IRI ve tvaru ''​{IRI-ontologie)/​{názevPredikátu}''​ kde ''​{IRI-ontologie}''​ je IRI ontologie, ve které je třída definována a ''​{názevPredikátu}''​ je název predikátu unikátní v rámci kolekce všech predikátů zavedených v ontologii zapsaný v camelCase notaci (tj. jednotlivá slova tvořící název třídy jsou spojena za sebe, první znak každého slova kromě prvního slova je velký a všechny ostatní znaky jsou malé)