Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:xml:chybějící-odkaz-na-schéma [2018/04/30 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Chybějící odkaz na XML schéma ======
 +V kořenovém elementu XML dokumentu chybí odkaz na schéma, vůči kterému má být dokument validní.
 +Dokument může vypadat například takto:
 +<code xml>
 +<​pracovni_mista>​
 +  <​pracovni_misto>​
 +    <​id>​7408976</​id>​
 +    <​poptavajici>​
 +      <​ic>​00025593</​ic>​
 +      <​nazev>​Český statistický úřad</​nazev>​
 +    </​poptavajici>​
 +...
 +</​code>​
 +XML validátor pak neví, vůči kterému schématu má dokument validovat. ​
 +Do takového dokumentu je tedy třeba odkaz na schéma přidat, včetně definice příslušných jmenných prostorů.
 +Datové typy používané ve standardech uvedených na tomto webu používají jmenný prostor ''​http://​opendata.gov.cz/​schema/​xsd/​typy/'',​ konkrétní schémata jsou pak v adresáři ''​https://​opendata.gov.cz/​_media/''​ a odkazy na ně jsou na stránkách [[vzor:​start|příslušných standardů]].
  
 +Po přidání odkazu na XML schéma může dokument vypadat například takto:
 +<code xml>
 +<​pracovni_mista xmlns:​xsi="​http://​www.w3.org/​2001/​XMLSchema-instance"​
 +                xsi:​schemaLocation="​http://​opendata.gov.cz/​schema/​xsd/​typy/​ https://​opendata.gov.cz/​_media/​datova-sada:​obsazovana-pracovni-mista-datove-schema-xml.xsd"​
 +                xmlns="​http://​opendata.gov.cz/​schema/​xsd/​typy/">​
 +  <​pracovni_misto>​
 +    <​id>​7408976</​id>​
 +    <​poptavajici>​
 +      <​ic>​00025593</​ic>​
 +      <​nazev>​Český statistický úřad</​nazev>​
 +    </​poptavajici>​
 +...
 +</​code>​