start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
start [2017/05/17 10:31]
lukas.slavik [Možnosti financování otevřených dat pro období 2016 - 2020]
start [2021/06/25 12:34]
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR ====== +====== Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ====== 
-/*Doporučené postupy, návody a praktiky publikace otevřených dat v ČR.*/ +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé otevřených dat detailní informace o všech částech procesu otevírání dat. 
- +Ostatní zájemci otevírání dat by měli pokračovat na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat ČR]]
-Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup otevírání dat a nabízí vzorové publikační plány, které doporučují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených dat. Portál rovněž informuje školeních připravených k tématu otevřených dat+Tým odboru Hlavního architekta eGovernmentu MVČRkterý je cným správcem národního katalogu otevřených dat, si dovoluje upozornit všechny ivatele na postupně probíhající převod obsahu z tohoto webu na [[https://data.gov.cz|portál otevřených dat v ČR]]který cílovém stavu bude jednotnou platformou o otevřených datech v ČR.
- +
-/*Před pěti lety začaly ve Velké Británii a USA zveřejňovat informace veřejného sektoru ve formátu otevřených dat, které si do té doby úřady nechávaly pro sebe. Následná vlna zájmu přinesla několik tisíc mobilních aplikací, odhalila nové příležitosti pro podnikání a proměnila státní správu. Postupně začaly zveřejňovat svá data organizace jako Světová banka, OECD, OSN, Evropská Unie. Svá otevřená data začaly zpřístupňovat na svých národních katalozích státy po celém světě. Otevřená data se významně podílela na odstartování "datové revoluce 21. století"Česká republika může být u toho.  +
- +
-Otevřená data ale musí splňovat řadu podmínekzejména úplnost, snadnou dostupnost prostředí Internetu běžnými informačními a komunikačními technologiemi, strojovou čitelnost a dodržení formátů dat a standardů, které jsou dobře zpracovatelné a mohou být bezplatně využitelné bez nutnosti nakupovat specifický software.  +
- +
-Velmi podstatnou vlastností otevřených dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek ití, které by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účelyA v neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získání. Datová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemitj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/ +
  
 <WRAP group> <WRAP group>
-<WRAP third column>+<WRAP half column>
 ===== Jak otevírat data? ===== ===== Jak otevírat data? =====
 /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ /*[[standardy:|{{ :vallet.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/
-  * [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] +  * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]] 
-  * [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]] +  * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]] 
-  * [[standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]] +  * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]] 
-  * [[vzor:vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]. +  * Stále probíhají [[https://data.gov.cz/vzdělávání/|školení]] k otevřeným datům
 </WRAP> </WRAP>
  
-<WRAP third column> +<WRAP half column> 
-===== Co má obsahovat publikační plán? =====+===== Kterými datovými sadami lze začít? =====
 /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/ /*[[vzor:|{{ :params.png?80|Vzorové publikační plány}}]]*/
     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 32: Řádek 24:
 </WRAP> </WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
 +===== Podněty pro nové datové sady =====
  
-<WRAP group>+Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]].
  
-<WRAP third column> +Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]]
-===== Nástroje ===== +
-/*[[nastroj:|{{ :data.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ +
-  * [[nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat|Národní katalog otevřených dat]] +
-  * [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] +
-  * [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] +
-</WRAP>+
  
-<WRAP third column> +Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]].
-===== Školení, seminářworkshopy ===== +
-/*[[edu:|{{ :study.png?80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ +
-Probíhají [[edu:start|školení]] k otevřeným datům a v listopadu 2017 připravujeme [[edu:konference|konferenci]] o stavu OD v ČR. +
-</WRAP> +
-</WRAP>+
  
  
 +Tento portál vznikl v rámci {{::standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172.
  
  
  
- 
-===== Podněty pro nové Datové sady ===== 
-Mininisterstvo vnitra v rámci aktivit Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a spolupráce s [[http://digiczech.eu/|Koordinátorem digitální agendy]] připravilo ve spolupráci s [[http://motejl.cz|Fondem Otakara Motejla]]  
-[[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/viewform?embedded=true|dotazník ke sběru nejžádanějších datových sad k otevření]]. 
-Prostřednictvím tohoto dotazníku zasílejte [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tJl4dmtOVOon63c_Tla21TGl3RkT8Ty4ut3euQKhydE|Vaše náměty na data]], která by měla být publikována ve formátu otevřených dat. Výstupy budou předmětem následné analýzy a diskuze s patřičnými subjekty veřejné správy pro otevření.  
- 
- 
- 
-Tento portál vznikl v rámci {{::standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172. 
- 
- 
-====== Možnosti financování otevřených dat pro období 2016 - 2020 ====== 
-Finanční podpory na otevřená data lze dosáhnout v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v několika výzvách na zlepšení veřejných služeb a veřejné správy, viz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.aspx?searchtext=&topic=942, a také z Operačního programu Zaměstnanost, viz https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost  Podrobnější informace k čerpání finančních alokací na podporu otevřených dat naleznete na: https://opendata.gov.cz/_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-mv-financovani.pdf 
  • start.txt
  • Poslední úprava: 2021/06/25 12:59
  • autor: Michal Kubáň