Toto je starší verze dokumentu!


Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR

Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup otevírání dat a nabízí vzorové publikační plány, které doporučují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených dat. Portál rovněž informuje o školeních připravených k tématu otevřených dat.

Probíhají školení k otevřeným datům a v listopadu 2017 připravujeme konferenci o stavu OD v ČR.

Mininisterstvo vnitra v rámci aktivit Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu a spolupráce s Koordinátorem digitální agendy připravilo ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla dotazník ke sběru nejžádanějších datových sad k otevření. Prostřednictvím tohoto dotazníku zasílejte Vaše náměty na data, která by měla být publikována ve formátu otevřených dat. Výstupy budou předmětem následné analýzy a diskuze s patřičnými subjekty veřejné správy pro otevření.

Tento portál vznikl v rámci projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/D9.00001 a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0004172.

Možnosti financování otevřených dat pro období 2016 - 2020

Finanční podpory na otevřená data lze dosáhnout v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v několika výzvách na zlepšení veřejných služeb a veřejné správy, viz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy.aspx?searchtext=&topic=942, a také z Operačního programu Zaměstnanost, viz https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost Podrobnější informace k čerpání finančních alokací na podporu otevřených dat naleznete na: https://opendata.gov.cz/_media/edu:konference-otevrena-data-13-11-2015-mv-financovani.pdf

  • start.1495009878.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)