Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:nařízení-vlády [2021/10/26 13:44]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Postup otevírání dat Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data ====== 
  
-Na základě § 21 odst. 3 a § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vláda tímto nařízením stanovila seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data.  
-Na této stránce monitorujeme pokroky v nařízeném zveřejňování.