Postup otevírání dat Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Na základě § 21 odst. 3 a § 4b odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vláda tímto nařízením stanovila seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data. Na této stránce monitorujeme pokroky v nařízeném zveřejňování.