Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva [2017/11/02 00:00]
vzor:vzorovy-publikacni-plan-ministerstva [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzorový publikační plán pro ministerstva ======
 +
 +{{:​vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva.csv|Kompletní vzorový publikační plán ke stažení}}
 +
 +===== Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu =====
 +
 +^ Název ^ Popis ^
 +| [[datova-sada:​bezbarierova-pristupnost-objektu-z-uzivatelskeho-hlediska|Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska]] | Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost. | 
 +| [[datova-sada:​bezuplatna-plneni-a-dary|Bezúplatná plnění a dary]] | Dary/​Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací. | 
 +| [[datova-sada:​cestovni-naklady-zahranici|Cestovní náklady - zahraničí ]] | Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou. | 
 +| [[datova-sada:​evidence-vyrobku|Evidence výrobků]] | Seznam evidovaných výrobků (např. nebezpečné,​ schválené,​ podporované nebo zakázané). | 
 +| [[datova-sada:​jednotkove-ceny-nakupovanych-komodit|Jednotkové ceny nakupovaných komodit]] | Roční přehledy jednotkových cen komodit nakupovaných. Zejména hlavní skupiny (ICT komodity; Vozový park a pohonné hmoty; Kancelářské potřeby a kancelářská technika; Energie a správa budov pohonné hmoty; Doprava a ubytování) a jejich dílčí položky, které jsou uvedeny v číselníku NIPEZ. ​ | 
 +| [[datova-sada:​katalog-knihovny|Katalog knihovny]] | Katalog knih, kronik, archivních materiálů a publikací knihoven OVM. | 
 +| [[datova-sada:​nabidka-nepotrebneho-majetku|Nabídka nepotřebného majetku organizačním složkám státu]] | Seznam nabízeného nepotřebného majetku organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. | 
 +| [[datova-sada:​obsazovana-pracovni-mista|Obsazovaná pracovní místa]] | Nabídka pracovních míst ve veřejném sektoru (mimo služební místa, která publikuje MV ČR v ISoSS). | 
 +| [[datova-sada:​obsazovana-sluzebni-mista|Obsazovaná služební místa]] | Nabídka služebních míst. | 
 +| [[datova-sada:​odebrane-vzorky|Odebrané vzorky]] | Seznam odebraných vzorků a výsledky jejich posouzení. | 
 +| [[datova-sada:​odprodej-majetku|Odprodej majetku]] | Seznam majetku nabízeného k prodeji. | 
 +| [[datova-sada:​organizacni-struktura|Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty ]] | Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy. | 
 +| [[datova-sada:​plan-kontrolni-cinnosti|Plán kontrolní činnosti]] | Plán kontrolních akcí a zaměření kontrol publikovaný ze zákona dopředu. | 
 +| [[datova-sada:​poradane-akce|Pořádané akce]] | Akce (semináře,​ konference, jarmarky, kulturní, společenské,​ sportovní, apod.) organizované či související s OVM. | 
 +| [[datova-sada:​poskytovane-dotace-a-granty|Poskytované dotace a granty za instituci/​město/​obec/​kraj]] | Seznam poskytnutých dotací a jiných příspěvků (přiznané,​ čerpané, míra a čas čerpání, využití, spoluúčast,​ poskytovatel,​ podmínky) mimo fondy EU. | 
 +| [[datova-sada:​sankce-a-pokuty|Pravomocné pokuty]] | Seznam úřadem uložených pokut v právní moci. | 
 +| [[datova-sada:​pronajaty-vlastneny-majetek-ne-v-crab|Pronajatý/​vlastněný/​spravovaný majetek, který není v CRABU ]] | Nemovitosti a jiný majetek, které nejsou v evidenci CRAB. Majetek k pronájmu, pronajatý majetek, ceny a případně způsob určení ceny, zájemci, nájemci, čas a trvání pronájmu. | 
 +| [[datova-sada:​provedene-kontroly|Provedené kontroly]] | Seznam provedených kontrol. | 
 +| [[datova-sada:​predpisy|Předpisy]] | Předpisy a vydané vyhlášky. | 
 +| [[datova-sada:​faktury|Přehled daňových dokladů]] | Vybrané údaje z daňových dokladů (např. faktur). | 
 +| [[datova-sada:​regionalni-spoluprace|Regionální a mezinárodní spolupráce]] | Seznam regionálních,​ národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů. | 
 +| [[datova-sada:​rozpocet|Rozpočet]] | Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost). | 
 +| [[datova-sada:​seznam-clenu-organu|Seznam členů orgánů]] | Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev,​ seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-knihoven|Seznam knihoven]] | Seznam informací o knihovnách,​ jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb. | 
 +| [[datova-sada:​platy-seznam|Seznam platů zaměstnanců]] | Seznam platů nejvyššího vedení vybraných dle metodiky ÚOOÚ a MV ČR. | 
 +| [[datova-sada:​poradni-organy|Seznam poradních orgánů organizace ]] | Seznam poradních orgánů, ​  ​poradenských společností a poradců vykonávajících činnost pro ministerstva,​ centrální orgány, kraje a OVM. | 
 +| [[datova-sada:​seznam-socialnich-sluzeb|Seznam sociálních služeb]] | Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků,​ pravidla pro poskytování služeb. | 
 +| [[datova-sada:​platy-statistiky|Statistika platů zaměstnanců]] | Statistika platů určených skupin zaměstnanců. | 
 +| [[datova-sada:​stiznosti|Statistika stížností (dle § 175 Správního řádu)]] | Statistika přijatých stížností dle § 175 Správního řádu a jejich důvodnosti. | 
 +| [[datova-sada:​zadosti|Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.]] | Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. | 
 +| [[datova-sada:​podnety-a-dotazy|Stížnosti a dotazy spotřebitelů dle doporučení EK z 12.5.2010]] | Anonymizovaný seznam stížností a dotazů spotřebitelů evidovaných dle harmonizované metodiky Evropské Komise. | 
 +| [[datova-sada:​strategicke-dokumenty|Strategické dokumenty]] | Seznam strategických dokumentů pro řízení a rozvoj. | 
 +| [[datova-sada:​telefonni-seznam|Telefonní seznam organizace]] | Seznam telefonních kontaktů zaměstnanců OVM. | 
 +| [[datova-sada:​uredni-deska|Úřední deska]] | Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). | 
 +| [[datova-sada:​zdravotnicka-zarizeni|Zdravotnická zařízení]] | Seznam lékařských pohotovostí,​ typů ordinací, nemocnic, léčeben, včetně pohotovostních kontaktů, umístění zařízení,​ kontaktů, otevírací doby. | 
 +