vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni [2020/06/03 09:37]
vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vzorový publikační plán pro ostatní obce======
 +
 +{{:vzor:vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni.csv|Kompletní vzorový publikační plán ke stažení}}
 +
 +===== Seznam datových sad ze vzorového publikačního plánu =====
 +
 +^ Název ^ Popis ^
 +| [[datova-sada:bezbarierova-pristupnost-objektu-z-uzivatelskeho-hlediska|Bezbariérová přístupnost objektů z uživatelského hlediska]] | Informace o bezbariérové přístupnosti objektů a organizací stanovené na základě mapování jejich přístupnosti dle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů. Metodika byla vytvořené skupinou odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací a má celostátní platnost. | 
 +| [[datova-sada:bezuplatna-plneni-a-dary|Bezúplatná plnění a dary]] | Dary/Bezúplatná plnění věnované nebo přijaté organizací. | 
 +| [[datova-sada:cestovni-naklady-zahranici|Cestovní náklady - zahraničí ]] | Rozpis cestovních nákladů souvisejících se zahraniční služební cestou. | 
 +| [[datova-sada:dreviny|Dřeviny]] | Publikace dat o stromech a keřích umístěných na veřejných prostranstvích, v parcích, kolem ulic, případně na jiných místně známých územích. Publikované informace o jednotlivých stromech a keřích jsou zaměřeny na taková území, jejichž data nejsou zaneseny do geografických map. | 
 +| [[datova-sada:registrovana-zvirata|Evidence psů]] | Seznam registrovaných psů v obci (městské části). | 
 +| [[datova-sada:mistni-poplatky|Místní poplatky ]] | Seznam předepisovaných místních poplatků (dle §1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů) a zpoplatňovaných služeb, které obec (městská část) vybírá, včetně částek. | 
 +| [[datova-sada:organizacni-struktura|Organizační struktura, úřední hodiny a kontakty ]] | Základní informace o organizaci - hierarchický obraz struktury, diagram organizační struktury, seznam útvarů, pracovních a služebních míst, úřední hodiny, adresy. | 
 +| [[datova-sada:prezencni-listina-zasedani|Prezenční listina zasedání]] | Prezenční listina ze zasedání shrnující přítomnost na konkrétním zasedání a případné omluvy. | 
 +| [[datova-sada:program-zasedani-a-zapisy-ze-zasedani-organu|Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů]] | Program zasedání a zápisy ze zasedání orgánů (například zastupitelstva obce/města/kraje). | 
 +| [[datova-sada:pristup-k-internetu|Připojení k internetu]] | Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití. | 
 +| [[datova-sada:regionalni-spoluprace|Regionální a mezinárodní spolupráce]] | Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů. | 
 +| [[datova-sada:parky-rostliny|Rostliny]] | Publikace informací o rostlinné výsadbě, druhy rostlin, počty květin, apod. | 
 +| [[datova-sada:rozpocet|Rozpočet]] | Rozpočet, plnění rozpočtu, schválený rozpočet, aktuální plnění (skutečnost). | 
 +| [[datova-sada:seznam-clenu-organu|Seznam členů orgánů]] | Obsahuje jmenný seznam členů orgánů organizace (například seznamy zastupitelstev, seznamy správních rad, apod.) včetně jejich přiřazení do komisí. | 
 +| [[datova-sada:seznam-kamer|Seznam kamer ]] | Seznam a umístění kamer ve veřejných prostorách, městské kamery, dopravní kamery, turistické kamery, kamery v místech sběru meteorologických informací (lokální meteorologické stanice), ... | 
 +| [[datova-sada:seznam-knihoven|Seznam knihoven]] | Seznam informací o knihovnách, jejich adresách, kontaktech a poskytovaných služeb. | 
 +| [[datova-sada:seznam-sluzeben-integrovaneho-zachraneho-systemu|Seznam služeben městské policie]] | Seznam služeben městské policie včetně oblasti působnosti a úředních hodin. | 
 +| [[datova-sada:seznam-socialnich-sluzeb|Seznam sociálních služeb]] | Poskytovatelé sociálních služeb (azylové domy, domy s pečovatelskou službou, domovy seniorů, atd.) jejich kontakty, typy poskytovaných služeb, kapacita, obsazenost pořadníků, pravidla pro poskytování služeb. | 
 +| [[datova-sada:seznam-zameru-nakladani-s-nemovitym-majetkem|Seznam záměrů nakládání s nemovitým majetkem]] | Seznam záměrů orgánu veřejné správy prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku. | 
 +| [[datova-sada:sportoviste|Sportoviště]] | Seznam sportovišť, hal, hřišť, koupališť, bazénů, otevírací hodiny, vstupné a poplatky. | 
 +| [[datova-sada:sprava-hrobovych-mist|Správa hrobových míst]] | Evidence pohřebišť včetně vnitřního členění. | 
 +| [[datova-sada:zadosti|Statistiky žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.]] | Statistiky přijatých žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. | 
 +| [[datova-sada:turisticke-cile|Turistické cíle]] | Seznam turistických cílů, památek, hradů, zámků, zájmových bodů a otevírací doby. | 
 +| [[datova-sada:jizdni-rady-zastavky|Umístění zastávek hromadné dopravy]] | Seznam zastávek s jejich názvy a umístěním. | 
 +| [[datova-sada:uredni-deska|Úřední deska]] | Seznam všech oznámení na úřední desce (informace o platnosti, obsahu a odkazy na konkrétní dokumenty). | 
 +| [[datova-sada:usneseni-z-jednani-organu|Usnesení z jednání orgánů]] | Usnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje). | 
 +| [[datova-sada:verejne-osvetleni|Veřejné osvětlení]] | Evidence veřejného osvětlení. | 
 +| [[datova-sada:zelen-a-rostliny-mimo-parky|Zeleň mimo parky]] | Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod. | 
 +
  
  • vzor/vzorovy-publikacni-plan-obce-ostatni.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)