špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/19 08:50]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2020/03/20 08:16]
Jakub Klímek [Řešení]
Řádek 8: Řádek 8:
  
 Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například: Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:
-  * Pro dílo: <Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek+  * Pro dílo: Pokud datová sada obsahuje typově jedno dílo (jde například o mapový podklad) je možné licencovat přímo. Dílo je jednoznačně identifikováno distribucí, jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”
-  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Distribuce <Název distribuce datové sady> datové sady <Název datové sady> je jako originální databáze autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data je možné použít za splnění licenčních podmínek+  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Dílo (databáze) je jednoznačně identifikováno distribucí, název organizace nebo jméno autora je uvedeno v položce “Autor” a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”
-  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: <Název organizace> zveřejňuje distribuci <název distribuce datové sady> datové sady <název datové sady> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této distribuci.+  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: Databáze a pořizovatel databáze jsou již jednoznačně identifikováni distribucí  a odkaz na konkrétní licenci je uveden v položce “Licence”, např. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  
 Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence.  Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. 
Řádek 20: Řádek 20:
  
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
-Vyvarovat se chyb – viz text výše.+Vyvarovat se chyb a použít náš návod [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti]].
  • špatná-praxe/chybné-užití-creative-commons.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)