Toto je starší verze dokumentu!


Chybné užití licencí Creative Commons

Licence Creative Commons je třeba užívat ve správných případech a korektním způsobem.

Licence je možné užít jen v případech, že je poskytovaný nějaký autorskoprávně chráněný obsah, nebo databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze. V případech, kdy není žádný obsah, který by bylo možné licencovat doložka CC nikoho a nijak nezavazuje.

Použít licence Creative Commons je možné také jen v případě, že poskytovatel dat má oprávnění tímto způsobem s dílem nakládat (např. je v dostatečném rozsahu oprávněn udělovat podlicence, nebo se jedná o jeho zaměstnanecká díla).

Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například:

  • Pro dílo: <Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek.
  • Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Distribuce <Název distribuce datové sady> datové sady <Název datové sady> je jako originální databáze autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data je možné použít za splnění licenčních podmínek.
  • Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: <Název organizace> zveřejňuje distribuci <název distribuce datové sady> datové sady <název datové sady> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této distribuci.

Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence. Ideální je odkazovat na pro lidi srozumitelná zkrácená znění licencí (tzv. „deed“). Odkaz na náhodné stránky (např. http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa), které neobsahují konkrétní licenci není korektní.

Různé chyby při aplikaci licencí Creative Commons.

Vyvarovat se chyb – viz text výše.

  • špatná-praxe/chybné-užití-creative-commons.1521445801.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)