špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2018/03/19 08:50]
Jakub Klímek vytvořeno
špatná-praxe:chybné-užití-creative-commons [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Chybné užití licencí Creative Commons ====== 
  
-Licence Creative Commons je třeba užívat ve správných případech a korektním způsobem. 
- 
-Licence je možné užít jen v případech, že je poskytovaný nějaký autorskoprávně chráněný obsah, nebo databáze chráněná zvláštními právy pořizovatele databáze. V případech, kdy není žádný obsah, který by bylo možné licencovat doložka CC nikoho a nijak nezavazuje. 
- 
-Použít licence Creative Commons je možné také jen v případě, že poskytovatel dat má oprávnění tímto způsobem s dílem nakládat (např. je v dostatečném rozsahu oprávněn udělovat podlicence, nebo se jedná o jeho zaměstnanecká díla).  
- 
-Chyby se stávají rovněž ve formulaci licenční doložky. Korektní vyjádření jsou například: 
-  * Pro dílo: <Název díla> je autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Dílo je možné použít za splnění licenčních podmínek. 
-  * Pro autorskoprávně chráněnou databázi: Distribuce <Název distribuce datové sady> datové sady <Název datové sady> je jako originální databáze autorským dílem <Název organizace nebo jméno autora> a je zveřejněna pod licencí CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Data je možné použít za splnění licenčních podmínek. 
-  * Pro databázi chráněnou zvláštními právy pořizovatele databáze: <Název organizace> zveřejňuje distribuci <název distribuce datové sady> datové sady <název datové sady> pod licencí CC0 (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/) a tím se vzdává zvláštních práv pořizovatele databáze k této distribuci. 
- 
-Je rovněž nutné odkazovat na konkrétní vyjádření vybrané licence.  
-Ideální je odkazovat na pro lidi srozumitelná zkrácená znění licencí (tzv. „deed“). 
-Odkaz na náhodné stránky (např. http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa), které neobsahují konkrétní licenci není korektní. 
- 
-===== Symptomy ===== 
-Různé chyby při aplikaci licencí Creative Commons.  
- 
-===== Řešení ===== 
-Vyvarovat se chyb – viz text výše. 
  • špatná-praxe/chybné-užití-creative-commons.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)