Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

špatná-praxe:vlastní-licenční-podmínky [2018/03/19 00:00] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Užívání vlastních licenčních podmínek ======
 +
 +Obecně platí, že každý poskytovatel dat si může stanovit vlastní podmínky, pod kterými bude data poskytovat. ​
 +To může mít dvě základní podoby:
 +  - Licencování obsahu chráněného právy duševního vlastnictví. V takovém případě platí vše, co je obecně řečeno o licencování obsahu. Poskytovatel dat se může odchýlit od obvykle užívaných a doporučovaných licencí. Pokud však vlastní licenční ustanovení typově odpovídají známějším a obecně užívaným licencím (CC BY 4.0, CC BY-SA 4.0), silně doporučujeme použít právě více používané licence CC. Dobrým důvodem je například jejich strojová čitelnost.
 +  - Připojování smluvních podmínek vzhledem k přístupu a následnému užití obsahu, který není chráněn právy duševního vlastnictví. Poskytovatel dat může i v takovém případě podmínit přístup k datům nebo jejich následné užití smluvně. V takovém případě je třeba pamatovat na to, že se závazek týká jen příjemce dat a není možné skrze něj zavázat další osobu. Tento způsob stanovení podmínek silně nedoporučujeme pro jeho nesystémovost.
 +
 +Pro oba případy platí, že je nezbytné pečlivě naformulovat text podmínek, aby bylo příjemcům dat jasné, jak a za jakých okolností mohou s daty nakládat.
 +
 +Příkladem nevhodné formulace je např. „pravidla upravující opakované použití dokumentů poskytovatele neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran“ – takové dokumenty by se v první řade neměly vůbec jako otevřená data v datové sadě objevit.
 +
 +===== Symptomy =====
 +
 +Nejasný význam podmínek užití, absence strojové čitelnosti,​ vnášení externích prvků do systému otevřených dat, přílišná až nezákonná limitace příjemce dat (např. smluvní ustanovení,​ které by omezovalo komerční užití dat).
 +
 +===== Řešení =====
 +
 +Pro licencování obsahu chráněného autorským nebo databázovým právem je doporučeno používat standardní licence CC BY 4.0. 
 +Při poskytování obsahu, který není chráněn právy duševního vlastnictví,​ ale pro přístup k němu, nebo pro jeho následné užití si poskytovatel chce vyhradit určité podmínky, je nezbytné tyto požadavky jednoznačně a srozumitelně formulovat.