Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2019/07/08 08:16]
Jakub Klímek
cinnost:instalace-lokalniho-katalogu [2019/10/04 12:54] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 215: Řádek 215:
  
 Dle [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] nebo [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení. Dle [[cinnost:​rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat|rozhodnutí Koordinátora otevírání dat]] o provozu lokálního katalogu, IT specialista například provede instalaci [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] nebo [[nastroj:​zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] na server Poskytovatele dat nebo externí webhosting, či implementuje vlastní řešení.
-V každém případě je nutné dodržet [[https://data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]].+V každém případě je nutné dodržet [[https://ofn.gov.cz/​rozhraní-katalogů-otevřených-dat/​|Otevřenou formální normu pro rozhraní datových katalogů]].
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>