Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018

V pořadí již třetí Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pokračuje ve snaze České republiky reagovat na tři z pěti velkých výzev OGP směřujících ke:

 • zlepšování veřejných služeb,
 • zvyšování veřejné integrity,
 • hospodárnějšímu nakládání s veřejnými zdroji,
 • a nově se zaměřuje i na výzvu čtvrtou – vytváření bezpečných komunit.

Děje se tak pomocí naplňování všech čtyř hodnot OGP:

 • přístup k informacím,
 • účast veřejnosti,
 • odpovědnost,
 • technologie a inovace.

Otevřeným datům se věnují zejména závazky uvedené ve čtvrté kapitole.

4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací

Popis závazku:

 1. Publikovat prioritní datové sady v otevřené podobě a pravidelně je aktualizovat s cílem zajištění co možná nejvyšší aktuálnosti. (Seznam prioritních datových sad je uveden v příloze závazku).
 2. Katalogizovat prioritní datové sady v Národním katalogu otevřených dat.
 3. Při publikaci, aktualizaci a katalogizaci postupovat dle Standardů publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR vydaných Ministerstvem vnitra ČR a publikovaných na adrese http://opendata.gov.cz.
 4. Seznam prioritních datových sad aktualizovat na základě veřejných konzultací.
 5. Datové sady přidané do seznamu prioritních datových sad na základě veřejných konzultací publikovat, aktualizovat a katalogizovat dle Standardů publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR.

Odkaz na dokument

 • legislativa/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1