datovy-typ:cas

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datovy-typ:cas [2019/09/17 09:34]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datový typ: Čas ====== 
-<WRAP center round important 60%> 
-Tato definice byla nahrazena [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/#čas|Otevřenou formální normou pro základní datové typy]]. 
-</WRAP> 
- 
-Tento datový typ reprezentuje časový údaj (bez data). 
- 
-Předpokládá se, že bude odpovídat specifikaci datového typu {{http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#time|xsd:time}} z jazyka XML Schema, a to při použití v jiných formátech než XML, tj. CSV, XML, RDF, JSON.