Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
datovy-typ:cas [2019/09/17 09:34]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Datový typ: Čas ====== 
-<WRAP center round important 60%> 
-Tato definice byla nahrazena [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​základní-datové-typy/#​čas|Otevřenou formální normou pro základní datové typy]]. 
-</​WRAP>​ 
- 
-Tento datový typ reprezentuje časový údaj (bez data). 
- 
-Předpokládá se, že bude odpovídat specifikaci datového typu {{http://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​time|xsd:​time}} z jazyka XML Schema, a to při použití v jiných formátech než XML, tj. CSV, XML, RDF, JSON.