On-line vzdělávání v oblasti otevřených dat

Stejně jako celá společnost i naše aktivity jsou ochromeny v důsledku omezeních vyvolaných epidemií Covid-19. Většina našich vzdělávacích aktivit byla vázána na prezenční formu a osobní přítomnost lektorů, což ve stávající situaci není možné. Z tohoto důvodu doplňujeme základní školení také o jeho on-line podobu.

Z každého školení bude pořízen videozáznam pro potřeby evidence provedených školení. Na základě obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost je pořízení nahrávky a její archivace do 31.12.2034 nezbytná vzhledem k požadavkům čerpání projektu.

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce (Nařízení EU č. 2016/679, čl. 6 odst. 1 písm. f). Nahrávku bude archivovat Ministerstvo vnitra České republiky.

 • Účast na školení je možná pouze na základě předběžné registrace prostřednictvím registračního formuláře.
 • Podmínkou konání je min 5 účastníků.
 • K realizaci školení je využita technologie WebEx.
 • Pokyny k přihlášení obdrží přihlášený účastník vždy předem mailem.
 • Pro účastníky školení bude prostředí zpřístupněno vždy 10 minut před zahájením.
 • Registraci na školení je možné provést on-line způsobem prostřednictvím níže uvedeného registračního formuláře.

Dostupná školení

Základní vstupní školení zaměřené na seznámení s kompletní problematikou otevřených dat. Otevřená data jsou významnou součástí komunikace veřejné správy s veřejností a také jedním ze základních stavebních kamenů její budované architektury. Význam, roli a nepostradatelnost otevřených dat zvýrazňuje i jejich zakomponování do legislativy ČR

 • Termíny konání každý první a třetí čtvrtek v měsíci, konkrétní aktuální termíny jsou uvedeny v registračním formuláři vždy pro nadcházející dvou měsíční období.
 • Plánované termíny v nadcházejícím období: 4.2.2021, 18.2.2021, 4.3.2021, 18.3.2021.
 • Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části po 2 hodinách, aby účastníci nebyli vystavování velké okamžité časové zátěži a mohli si ho přizpůsobit svým časovým možnostem..
 • Obě části školení budou probíhat vždy ve stejný den, přičemž není podmínkou, aby účastníci absolvovali obě části najednou v jednom dni.
 • Účastníci školení obdrží certifikát o účasti po absolvování obou částí školení.

Část 1. - 9:00 hod – 11:00 hod.

 • Pojmy data, otevřená data, principy, role a význam otevřených dat.
 • Přínosy otevřených dat, jejich využití.
 • Otevřená data ve světě, EU a v ČR.
 • Základní terminologie, stupně otevřenosti, architektury technické realizace OD.
 • Práce s daty, otevřené formáty: CSV, XML, JSON, RDF.
 • Strategické dokumenty, legislativa.

Část 2. - 13:00 – 15:00 hod.

 • Implementace otevřených dat v organizaci: role, odpovědnosti, procesy, strategie.
 • Publikační plán, katalogizace, struktury datových sad, publikace, podmínky užití.
 • Standardy, směrnice, otevřené formální normy, konceptuální modely.
 • Národní katalog otevřených dat (NKOD).

Školení je určeno primárně pro:

 • pracovníky odborných útvarů, které mají v kompetenci agendy, ze kterých se otevřená data publikují,
 • pracovníky oddělení informatiky,
 • pracovníky z tiskového odboru.

Propojená data jsou způsob práce s daty na Webu, který řeší zásadní problémy, které se vyskytují při práci s daty v tradičních datových formátech, ať už tabulkových (CSV) či hierarchických (XML, JSON). Jedná se o problémy s identifikací věcí a propojováním dat o věcech, a také s popisem významu dat o věcech.

 • Termín konání je vždy vypisován s dvou měsíčním předstihem.
 • Aktuální termín: 20.4.2021, 13:00 – 17:00 hod
 • Školení (4 hod) je rozděleno na dvě části s potřebnou přestávkou.
 • Základy propojených dat ukázané na problémech tradičních datových formátů a jejich řešení, úvod do slovníků pro popis významu dat
 • Základy datového modelu RDF a jeho serializací. Datový model RDF je na Webu používán pro reprezentaci propojených dat
 • Základy dotazovacího jazyka SPARQL, který se používá pro dotazování nad daty v RDF stejně, jako se pro relační data používá jazyk SQL.
 • pracovníky oddělení informatiky

 • edu/on-line.txt
 • Poslední úprava: 2021/01/20 09:53
 • autor: Drahomír Chocholatý