development:poskytovatele

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
development:poskytovatele [2017/05/23 08:57]
tomas.pecha
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Poskytovatelé otevřených dat ======  
- 
-Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty. 
- 
-==== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? ==== 
-Zveřejnění otevřených dat a jejich aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity včetně souhlasu s otevíráním dat (viz [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příklady motivace pro otevírání dat]]). 
-Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|koordinátora otevírání dat]] a určit [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příslušné pracovníky/útvary]], kteří se budou na otevírání dat podílet. 
-Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|vzory interních směrnic]]) 
- 
-==== Jak vybrat data, která by se měla otevírat? ==== 
- 
- 
-Tvorba publikačního plánu 
-vybrání datových sad k otevření (přiřazení kurátorů jednotlivých datových sad) 
-posouzení přínosů, rizik publikace 
-stanovení harmonogramu publikace 
-schválení postupu publikace vedením 
- 
-Technologické aspekty publikace 
-stanovení technické podoby publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti 
-příprava informačních systémů na export otevřených dat 
-export, čištění a kontrola dat v otevřeném formátu  
-popsání struktury otevíraných dat (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce 
-stanovení podmínek užití (licence) 
-vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu 
- 
-Katalogizace dat 
-Rozhodnutí o způsobu katalogizace 
-katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat 
-začlenění datové sady do lokálního katalogu otevřených dat 
- 
-Průběžné a kontrolní činnosti 
-Aktualizace datové sady 
-Vyhodnocování publikace  
  
  • development/poskytovatele.1495522622.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)