development:poskytovatele

Toto je starší verze dokumentu!


Poskytovatelé otevřených dat

Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.

Zveřejnění otevřených dat a jejich aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity včetně souhlasu s otevíráním dat (viz příklady motivace pro otevírání dat). Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. koordinátora otevírání dat a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet. Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené vzory interních směrnic)

Tvorba publikačního plánu vybrání datových sad k otevření (přiřazení kurátorů jednotlivých datových sad) posouzení přínosů, rizik publikace stanovení harmonogramu publikace schválení postupu publikace vedením

Technologické aspekty publikace stanovení technické podoby publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti příprava informačních systémů na export otevřených dat export, čištění a kontrola dat v otevřeném formátu popsání struktury otevíraných dat (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce stanovení podmínek užití (licence) vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu

Katalogizace dat Rozhodnutí o způsobu katalogizace katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat začlenění datové sady do lokálního katalogu otevřených dat

Průběžné a kontrolní činnosti Aktualizace datové sady Vyhodnocování publikace

  • development/poskytovatele.1495522622.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)