development:poskytovatele

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
development:poskytovatele [2017/05/23 09:32]
tomas.pecha
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Na textu se právě pracuje ======  
-====== Poskytovatelé otevřených dat ======  
  
-Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty. 
- 
-==== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? ==== 
-Zveřejnění otevřených dat a jejich aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity včetně souhlasu s otevíráním dat (viz [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příklady motivace pro otevírání dat]]). 
- 
-Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|koordinátora otevírání dat]] a určit [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|příslušné pracovníky/útvary]], kteří se budou na otevírání dat podílet. 
-Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|vzory interních směrnic]]) 
- 
-==== Jak vybrat data, která by se měla otevírat? ==== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou [[cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni|možné datové sady]] ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny vzory plánů pro jednotlivé typy OVM). 
-U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace. 
-U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace. 
-Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) schválí vedení. 
- 
-==== Jak technologicky zajistit publikaci otevřených dat? ==== 
-Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanovení podobu publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti. 
-Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech dostat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS upravit informační systémy na export otevřených dat). 
-popsání struktury otevíraných dat (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce 
-stanovení podmínek užití (licence) 
-vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu 
- 
-Katalogizace dat 
-Rozhodnutí o způsobu katalogizace 
-katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat 
-začlenění datové sady do lokálního katalogu otevřených dat 
- 
-Průběžné a kontrolní činnosti 
-Aktualizace datové sady 
-Vyhodnocování publikace  
- 
- 
-Kolik to bude stát a kde získat další dovednosti?  
-Odkaz na financování 
  • development/poskytovatele.1495524764.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)