development:poskytovatele

Toto je starší verze dokumentu!


Na textu se právě pracuje

Poskytovatelé otevřených dat

Stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.

Zveřejnění otevřených dat a jejich aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce, proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity včetně souhlasu s otevíráním dat (viz příklady motivace pro otevírání dat).

Vedení musí formálně stanovit role (především tzv. koordinátora otevírání dat a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet. Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu (viz připravené vzory interních směrnic)

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou možné datové sady ke zveřejnění a vytvoří tzv. Publikační plán (jsou připraveny vzory plánů pro jednotlivé typy OVM). U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika jejich publikace. U jednotlivých datových sad stanoví (mj. s ohledem na pracnost s přípravou dat) harmonogram publikace. Postup a harmonogram publikace (vytvořený Publikační plán) schválí vedení.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanovení podobu publikovaných dat (tzv. distribucí) a stupně otevřenosti. Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu (pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech dostat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS upravit informační systémy na export otevřených dat). popsání struktury otevíraných dat (tzv. metadat) a popis vlastní distribuce stanovení podmínek užití (licence) vlastní (fyzické) umístění datové sady do vhodného úložiště přístupného z Internetu

Katalogizace dat Rozhodnutí o způsobu katalogizace katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat začlenění datové sady do lokálního katalogu otevřených dat

Průběžné a kontrolní činnosti Aktualizace datové sady Vyhodnocování publikace

Kolik to bude stát a kde získat další dovednosti? Odkaz na financování

  • development/poskytovatele.1495524764.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)