Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
dokumenty:sémantický-slovník-pojmů:start [2018/08/17 00:00]
dokumenty:sémantický-slovník-pojmů:start [2019/10/23 13:12] (aktuální)
Martin Nečaský
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sémantický slovník pojmů ======
  
 +Sémantický slovník pojmů veřejné správy ČR je nyní ve fázi tvorby. Jsou k dispozici zdrojové kódy již hotových částí slovníku v repozitáři [[https://​github.com/​opendata-mvcr/​ssp]]. Již hotové části slovníku lze prohlížet uživatelsky přívětivým způsobem pomocí [[https://​slovník.gov.cz/​prohlížeč]] a dotazovat se pomocí jazyka SPARQL prostřednictvím API [[https://​slovník.gov.cz/​sparql]].