Sémantický slovník pojmů

Tato stránka je pracovní stránkou k připravovanému sémantickému slovníku pojmů. V současné době je rozpracována koncepce sémantického slovníku pojmů:

Zdrojové kódy jsou k dispozici v repozitáři https://github.com/opendata-mvcr/ssp. Aktuální verze slovníků lze prohlížet pomocí https://slovník.gov.cz/prohlížeč a dotazovat pomocí jazyka SPARQL přes https://slovník.gov.cz/sparql.