dokumenty:sémantický-slovník-pojmů:start

Sémantický slovník pojmů

Sémantický slovník pojmů veřejné správy ČR je nyní ve fázi tvorby. Jsou k dispozici zdrojové kódy již hotových částí slovníku v repozitáři https://github.com/opendata-mvcr/ssp. Již hotové části slovníku lze prohlížet uživatelsky přívětivým způsobem pomocí https://slovník.gov.cz/prohlížeč a dotazovat se pomocí jazyka SPARQL prostřednictvím API https://slovník.gov.cz/sparql.

  • dokumenty/sémantický-slovník-pojmů/start.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1