Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
dokumenty:sémantický-slovník-pojmů:start [2019/10/16 15:42]
Martin Nečaský
dokumenty:sémantický-slovník-pojmů:start [2019/10/23 13:12] (aktuální)
Martin Nečaský
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Sémantický slovník pojmů ====== ====== Sémantický slovník pojmů ======
  
-Tato stránka je stránkou k sémantickému slovníku ​pojmů. V současné době je připravena koncepce sémantického slovníku pojmů: +Sémantický slovník ​pojmů ​veřejné správy ČR je nyní ve fázi tvorby. Jsou k dispozici zdrojové kódy již hotových částí slovníku ​v repozitáři [[https://​github.com/​opendata-mvcr/​ssp]]. ​Již hotové části slovníku ​lze prohlížet ​uživatelsky přívětivým způsobem ​pomocí [[https://​slovník.gov.cz/​prohlížeč]] a dotazovat ​se pomocí jazyka SPARQL ​prostřednictvím API [[https://​slovník.gov.cz/​sparql]].
-  * {{ :​dokumenty:​sémantický-slovník-pojmů:​c1v2_koncepce_sémantického_slovníku_pojmů.pdf | koncepce sémantického slovníku pojmů}} +
- +
-Zároveň ​je rozpracován sémantický slovník pojmů. Jsou k dispozici zdrojové kódy v repozitáři [[https://​github.com/​opendata-mvcr/​ssp]]. ​Slovník ​lze prohlížet pomocí [[https://​slovník.gov.cz/​prohlížeč]] a dotazovat pomocí jazyka SPARQL ​přes [[https://​slovník.gov.cz/​sparql]].+