Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
edu:konference:2021 [2021/10/15 00:10]
Marie Vítová Dušková [Program konference]
edu:konference:2021 [2021/10/15 00:17]
Marie Vítová Dušková [Program konference]
Řádek 43: Řádek 43:
 V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat. V současnosti působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika a také jako odborný vedoucí týmu Národního koordinátora otevřených dat na Ministerstvu vnitra ČR, kde pomáhá českým úřadům s publikací otevřených dat a podílí se na tvorbě pravidel, standardů, doporučení a legislativy v oblasti otevřených dat.
 V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics. V oblasti otevřených dat též publikuje v uznávaných mezinárodních vědeckých časopisech jako je např. Semantic Web Journal nebo Journal of Web Semantics.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:jakubmisek.png?nolink&200 |}} **Jakub Míšek** působí jako odborný asistent na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MUNI. Specializuje se převážně na otázky informačních práv, tedy problematiku ochrany soukromí, osobních údajů a svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů a má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat. 
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 54: Řádek 58:
  
 <WRAP left> <WRAP left>
-{{:edu:konference:jakubmisek.png?nolink&200 |}} **Jakub Míšek** působí jako odborný asistent na Ústavu práva technologií Právnické fakulty MUNISpecializuje se evážně na otázky informačních právtedy problematiku ochrany soukromíosobních údajů svobodného přístupu k informacím. Od roku 2015 je členem pracovní skupiny pro otevřená data MVČR, kde se zapojuje do příprav legislativních materiálů má na starosti metodickou právní podporu při zveřejňování otevřených dat s akcentem na ochranu osobních údajů a licencování dat+{{:edu:konference:jaroslav_burian.jpg?nolink&200 |}} **Jaroslav Burian** působí od roku 2007 na Katedře geoinformatiky PřF UP (od roku 2019 jako docent geoinformatiky), kde vyučuje především geoinformatiku v humánní geografii, veřejné správě územním plánování 
 +Jeho vědeckým zaměřením je edevším oblast implementace geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýzymodelování a simulace městského prostředí pomocí kvantitativních metod.  
 +Kromě výzkumné a vzdělávací činnosti spolupracuje také s veřejnou správou a komerčním sektorem (prostřednictvím zakázekstudií smluvního výzkumu).  
 +Od roku 2009 vyvíjí software Urban Planner, určený pro modelování scénářů potenciálu území, který byl prakticky nasazen v několika městech a krajích. Od roku 2019 je členem odborné komise pro Smart City informační technologie Statutárního města Olomouce.
 </WRAP> </WRAP>
  
  • edu/konference/2021.txt
  • Poslední úprava: 2021/11/10 00:09
  • autor: Marie Vítová Dušková