Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace:kontext:smart-city [2018/12/19 14:09] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Otevřená data v konceptu SMART City =====
 +**Otevřená data v oblasti SMART City jsou zejména využívána jako infrastruktura,​ pro část zaměřenou na lokální Open governance jako nástroj transparentnosti**
 +
 +Pro zajištění vzájemně provázaného kontextu všech dílčích částí a systémů města při realizaci konceptu SMART City, patří dle iniciativy EU „European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities“ následující základní klíčová doporučení (dle „Operational Implementation Plan“):
 +  * Důsledné využívání standardů, protokolů a všeobecných datových formátů, které umožňují a podporují interoperabilitu mezi různými systémy, zabraňují uzavření v dodavatelských specifikách a podporují soutěživost ve vytvářených řešeních.
 +  * Zajišťování přístupu k datům třetím stranám (s plným zajištěním ochrany osobních údajů a obchodních tajemství) a tím vytváření podpory pro rozvoj a zkvalitňování nových aplikací.
 +  * Používání stávajících infrastruktur a umožnění jejich neomezené opakované využívání pro různé účely.
 +{{ :​edu:​smart_2.png |}}
 +Pro zajištění vnitřně provázaného (synergického) kontextu města sestávajícího se z velkého počtu velmi heterogenních systémů nacházejících se ve velmi heterogenním organizačním prostředí je požadavek na zajištění „datové propojitelnosti“ zcela zásadní a klíčový. Datová propojitelnost musí vykazovat tyto charakteristiky. Musí být:
 +  * otevřená,
 +  * standardizovaná,​
 +  * umožňovat vzájemné sdílení dat,
 +  * musí být transparentní,​
 +  * musí zaručovat kvalitu předávaných dat.
 +Otevřená data z pohledu jejich základních charakteristik plně naplňují výše uvedená doporučení,​ poskytují integrační základnu a tak sehrávají klíčovou roli v konceptu budování SMART City. 
 +
 +Součástí konceptu SMART City nejsou jenom inovativní řešení pro městskou infrastrukturu,​ ale také vytváření nových možnosti a způsobů řízení města a rozhodování. ​
 +
 +Základní pilíře Open governance jsou v konceptu SMART city navíc doplněny o následující principy:
 +  * Inclusiveness (začlenění )
 +      * zahrnutí všech, zvláště zranitelných populací a skupin, prosazování genderové rovnováhy, zohlednění digitálních propastí ve společnosti.
 +  * Privacy (soukromí)
 +      * vytváření řešení, které respektují svobodu jednotlivců a jejich práva na soukromí.
 +  * Democratic responsibility (demokratická odpovědnost)
 +      * otevřené přístupy musí vycházet z právního a formálního rámce, nenahrazují,​ ale doplňují zavedené demokratické procesy.