Otevřená data v oblasti SMART City jsou zejména využívána jako infrastruktura, pro část zaměřenou na lokální Open governance jako nástroj transparentnosti

Pro zajištění vzájemně provázaného kontextu všech dílčích částí a systémů města při realizaci konceptu SMART City, patří dle iniciativy EU „European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities“ následující základní klíčová doporučení (dle „Operational Implementation Plan“):

 • Důsledné využívání standardů, protokolů a všeobecných datových formátů, které umožňují a podporují interoperabilitu mezi různými systémy, zabraňují uzavření v dodavatelských specifikách a podporují soutěživost ve vytvářených řešeních.
 • Zajišťování přístupu k datům třetím stranám (s plným zajištěním ochrany osobních údajů a obchodních tajemství) a tím vytváření podpory pro rozvoj a zkvalitňování nových aplikací.
 • Používání stávajících infrastruktur a umožnění jejich neomezené opakované využívání pro různé účely.

Pro zajištění vnitřně provázaného (synergického) kontextu města sestávajícího se z velkého počtu velmi heterogenních systémů nacházejících se ve velmi heterogenním organizačním prostředí je požadavek na zajištění „datové propojitelnosti“ zcela zásadní a klíčový. Datová propojitelnost musí vykazovat tyto charakteristiky. Musí být:

 • otevřená,
 • standardizovaná,
 • umožňovat vzájemné sdílení dat,
 • musí být transparentní,
 • musí zaručovat kvalitu předávaných dat.

Otevřená data z pohledu jejich základních charakteristik plně naplňují výše uvedená doporučení, poskytují integrační základnu a tak sehrávají klíčovou roli v konceptu budování SMART City.

Součástí konceptu SMART City nejsou jenom inovativní řešení pro městskou infrastrukturu, ale také vytváření nových možnosti a způsobů řízení města a rozhodování.

Základní pilíře Open governance jsou v konceptu SMART city navíc doplněny o následující principy:

 • Inclusiveness (začlenění )
  • zahrnutí všech, zvláště zranitelných populací a skupin, prosazování genderové rovnováhy, zohlednění digitálních propastí ve společnosti.
 • Privacy (soukromí)
  • vytváření řešení, které respektují svobodu jednotlivců a jejich práva na soukromí.
 • Democratic responsibility (demokratická odpovědnost)
  • otevřené přístupy musí vycházet z právního a formálního rámce, nenahrazují, ale doplňují zavedené demokratické procesy.
 • informace/kontext/smart-city.txt
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • (upraveno mimo DokuWiki)