Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace:mýty-a-omyly-při-otevírání-dat [2018/12/19 13:47] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mýty a omyly při otevírání dat ======
  
 +**1. Naše IT systémy neumí vytvářet otevřená data.**
 +
 +Pokud umíte z vašeho informačního systému exportovat tiskovou sestavu v podobě formátu XLS (Excel) či jiného podobného formátu, umíte exportovat i data v otevřené podobě. Pokud máte přístup k databázi, ve které informační systém svá data ukládá, lze snadno napsat SQL dotaz, který data v otevřené podobě vyexportuje.
 +
 +**2. O data nikdo nemá zájem, veřejnosti jsou k ničemu.**
 +
 +Záleží na úhlu pohledu, kdo se na data dívá a kdo s nimi pracuje. Vám mohou připadat nezajímavá pro zveřejnění,​ ale veřejnost, studenti, firmy ale i akademická sféra může data využít dále a ve spojení s dalšími daty mohou vznikat nové služby, inovace a projekty. Příklady ze zahraniční ale i z Česka nás o tom neustále přesvědčují. Podívejte se na [[http://​www.otevrenadata.cz/​otevrena-data/​inspirujte-se/​|příklady]] ze zahraničí nebo [[http://​www.otevrenadata.cz/​soutez/​rocnik-2014/​|aplikace]] ze soutěže Společně otevíráme data. 
 +                            ​
 +**3. Je to příliš složité pro naši obec.** ​
 +
 +Není, zvládají to velké orgány veřejné správy i malé obce. Jde jen o to, jaký rozsah a způsob publikace zvolíte. Nemusíte otevřít všechno. Vyberte si datové sady, o kterých si myslíte, že o ně bude největší zájem a postupně přidávejte další. Všechny kroky komunikujte ven a získejte tak zpětnou vazbu na vaše data.  ​
 +
 +**4. Data jsou majetkem orgánu veřejné správy, nelze je zveřejnit v otevřené podobě pro komerční užití.**
 +
 +Data jsme si jako daňoví poplatníci již jednou zaplatili na daních. Není tedy důvod, aby s nimi mohl nakládat pouze jeden orgán veřejné správy, který navíc nemá kapacity na jejich další využití a rozpracování. Když data zveřejníte,​ umožníte, aby ve veřejném sektoru vznikaly nové a zajímavé služby založené na vašich datech. Například NASA v nedávné době prodávala snímky z Hubbleova teleskopu, než soud řekl, že NASA je placena z veřejných peněz, a tak i její výstupy mají povahu veřejného majetku. ​
 + 
 +**5. Máme webové stránky umožňující prohlížet smlouvy, objednávky a faktury - máme tedy otevřená data.** ​
 +
 +Nemáte, ale jste na dobré cestě. Naskenované PDF smlouvy bez strojově čitelných údajů o smluvních stranách, částce apod. a bez správných podmínek užití nejsou otevřená data.
 +
 +**6. Když na web dáme data, tak je někdo může nevhodně interpretovat a zneužít, špatně je vyloží a může tím způsobit škodu a ta bude vymáhána na nás?​** ​
 +
 +Pokud k datům vytvoříte metadata a vhodnou dokumentaci,​ v níž vysvětlíte,​ co znamenají a co je korektní s nimi dělat, nemusíte se bát – ani žaloby za způsobené škody, ani ztráty reputace. Podle dosavadních zkušeností k takovým dezinterpretacím prakticky nedochází.
 +
 +**7. Naše data jsou ve velmi špatné kvalitě, takže je nemůžeme a ani nechceme publikovat.** ​
 +
 +Pokud jsou data v tak špatné kvalitě, že nelze publikovat ani jejich část, tak k čemu je vlastně máte, a jak jste schopni podle nich plánovat a řídit váš orgán veřejné správy? Dejte alespoň vědět, že data máte. Pokud uživatel neví, co hledá, nežádá to. Otevření dat vám pomůže analyzovat vaše data a zjistit jejich aktuální stav. Následně zjistíte, že některá data můžete zveřejnit rovnou, jiná budou potřebovat ještě vyčistit a upravit. ​
 +
 +**8. Některé datové sady nelze publikovat, neboť se jedná o složité a veliké soubory, které nejsou v technických možnostech orgánu veřejné správy.** ​
 +
 +To může být skutečný problém, který je ale snadno řešitelný. Data nemusíte mít na svém serveru, ale můžete využít cloudových řešení a na svá data budete jen odkazovat ze svého lokálního katalogu nebo využijete rovnou Národního katalogu otevřených dat. Více informací najdete [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|zde]].
 +
 +**9. Nemáme na to kapacity a otevírání dat nás zahltí.** ​
 +
 +Záleží na tom, jak si nastavíte procesy a priority. Při správném plánování je zátěž nízká. Nemusíte otevírat všechna data. Vyberte si ze [[vzor:​start|seznamu datových sad]] ty, o kterých si myslíte, že o ně bude největší zájem a nebude s nimi tolik práce při jejich publikaci, a ty publikujte. Zjistěte si zpětnou vazbu a postupně přidávejte další datové sady. 
 +
 +**10. Naším právníkům se to nebude líbit. Budou chtít vlastní licenci a kontrolu všech datových sad.** ​
 +
 +Ano, určení podmínek užití dat je velmi důležité,​ ale je řešitelné za pomocí našeho [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|postupu určení podmínek užití.]]