informace:mýty-a-omyly-při-otevírání-dat

Mýty a omyly při otevírání dat

1. Naše IT systémy neumí vytvářet otevřená data.

Pokud umíte z vašeho informačního systému exportovat tiskovou sestavu v podobě formátu XLS (Excel) či jiného podobného formátu, umíte exportovat i data v otevřené podobě. Pokud máte přístup k databázi, ve které informační systém svá data ukládá, lze snadno napsat SQL dotaz, který data v otevřené podobě vyexportuje.

2. O data nikdo nemá zájem, veřejnosti jsou k ničemu.

Záleží na úhlu pohledu, kdo se na data dívá a kdo s nimi pracuje. Vám mohou připadat nezajímavá pro zveřejnění, ale veřejnost, studenti, firmy ale i akademická sféra může data využít dále a ve spojení s dalšími daty mohou vznikat nové služby, inovace a projekty. Příklady ze zahraniční ale i z Česka nás o tom neustále přesvědčují. Podívejte se na příklady ze zahraničí nebo aplikace ze soutěže Společně otevíráme data.

3. Je to příliš složité pro naši obec.

Není, zvládají to velké orgány veřejné správy i malé obce. Jde jen o to, jaký rozsah a způsob publikace zvolíte. Nemusíte otevřít všechno. Vyberte si datové sady, o kterých si myslíte, že o ně bude největší zájem a postupně přidávejte další. Všechny kroky komunikujte ven a získejte tak zpětnou vazbu na vaše data.

4. Data jsou majetkem orgánu veřejné správy, nelze je zveřejnit v otevřené podobě pro komerční užití.

Data jsme si jako daňoví poplatníci již jednou zaplatili na daních. Není tedy důvod, aby s nimi mohl nakládat pouze jeden orgán veřejné správy, který navíc nemá kapacity na jejich další využití a rozpracování. Když data zveřejníte, umožníte, aby ve veřejném sektoru vznikaly nové a zajímavé služby založené na vašich datech. Například NASA v nedávné době prodávala snímky z Hubbleova teleskopu, než soud řekl, že NASA je placena z veřejných peněz, a tak i její výstupy mají povahu veřejného majetku.

5. Máme webové stránky umožňující prohlížet smlouvy, objednávky a faktury - máme tedy otevřená data.

Nemáte, ale jste na dobré cestě. Naskenované PDF smlouvy bez strojově čitelných údajů o smluvních stranách, částce apod. a bez správných podmínek užití nejsou otevřená data.

6. Když na web dáme data, tak je někdo může nevhodně interpretovat a zneužít, špatně je vyloží a může tím způsobit škodu a ta bude vymáhána na nás?

Pokud k datům vytvoříte metadata a vhodnou dokumentaci, v níž vysvětlíte, co znamenají a co je korektní s nimi dělat, nemusíte se bát – ani žaloby za způsobené škody, ani ztráty reputace. Podle dosavadních zkušeností k takovým dezinterpretacím prakticky nedochází.

7. Naše data jsou ve velmi špatné kvalitě, takže je nemůžeme a ani nechceme publikovat.

Pokud jsou data v tak špatné kvalitě, že nelze publikovat ani jejich část, tak k čemu je vlastně máte, a jak jste schopni podle nich plánovat a řídit váš orgán veřejné správy? Dejte alespoň vědět, že data máte. Pokud uživatel neví, co hledá, nežádá to. Otevření dat vám pomůže analyzovat vaše data a zjistit jejich aktuální stav. Následně zjistíte, že některá data můžete zveřejnit rovnou, jiná budou potřebovat ještě vyčistit a upravit.

8. Některé datové sady nelze publikovat, neboť se jedná o složité a veliké soubory, které nejsou v technických možnostech orgánu veřejné správy.

To může být skutečný problém, který je ale snadno řešitelný. Data nemusíte mít na svém serveru, ale můžete využít cloudových řešení a na svá data budete jen odkazovat ze svého lokálního katalogu nebo využijete rovnou Národního katalogu otevřených dat. Více informací najdete zde.

9. Nemáme na to kapacity a otevírání dat nás zahltí.

Záleží na tom, jak si nastavíte procesy a priority. Při správném plánování je zátěž nízká. Nemusíte otevírat všechna data. Vyberte si ze seznamu datových sad ty, o kterých si myslíte, že o ně bude největší zájem a nebude s nimi tolik práce při jejich publikaci, a ty publikujte. Zjistěte si zpětnou vazbu a postupně přidávejte další datové sady.

10. Naším právníkům se to nebude líbit. Budou chtít vlastní licenci a kontrolu všech datových sad.

Ano, určení podmínek užití dat je velmi důležité, ale je řešitelné za pomocí našeho postupu určení podmínek užití.

  • informace/mýty-a-omyly-při-otevírání-dat.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1