Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
informace:otevírání-dat-v-kostce [2018/12/19 14:37]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:otevírání-dat-v-kostce [2018/12/19 13:40] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ===== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? =====  ​ ===== Co je potřeba udělat před zveřejněním otevřených dat? =====  ​
-[[standardy:otevrena-data-blize|Otevřená data]] mají oporu v legislativě (zákon č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce. Proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz [[cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat|příklady motivace pro otevírání dat]]).+[[informace:otevřená-data-blíže|Otevřená data]] mají oporu v legislativě (zákon č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce. Proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz [[cinnost:​rozhodnuti-o-otevirani-dat|příklady motivace pro otevírání dat]]).
  
 Vedení musí formálně stanovit role, především tzv. [[cinnost:​obsazeni-role-koordinatora|koordinátora otevírání dat]], a určit [[cinnost:​obsazeni-dalsich-roli|příslušné pracovníky/​útvary]],​ kteří se budou na otevírání dat podílet. Vedení musí formálně stanovit role, především tzv. [[cinnost:​obsazeni-role-koordinatora|koordinátora otevírání dat]], a určit [[cinnost:​obsazeni-dalsich-roli|příslušné pracovníky/​útvary]],​ kteří se budou na otevírání dat podílet.