informace:otevírání-dat-v-kostce

Otevírání dat v kostce

Tato stránka poskytuje stručný přehled a návod pro poskytovatele otevřených dat s odkazy na doplňující texty.

Otevřená data mají oporu v legislativě (zákon č. 106/1999 Sb.), ale jejich zveřejnění a periodická aktualizace vyžaduje jistou pracnost a součinnost více pracovníků dané instituce. Proto je nutné získat podporu vedení pro tyto aktivity (viz příklady motivace pro otevírání dat).

Vedení musí formálně stanovit role, především tzv. koordinátora otevírání dat, a určit příslušné pracovníky/útvary, kteří se budou na otevírání dat podílet.

Pokud je nutné pravidla publikace formalizovat, je nutné připravit a vydat příslušnou interní legislativu, viz připravené vzory interních směrnic.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s kurátory vyberou možné datové sady ke zveřejnění a vytvoří tzv. publikační plán. K tomu mohou využít vzorové publikační plány.

U každé datové sady společně posoudí přínosy a rizika její publikace a stanoví harmonogram publikace.

Vytvořený publikační plán schválí vedení.

Koordinátor otevírání dat ve spolupráci s IT specialisty stanoví podobu publikovaných dat a stupně otevřenosti.

Následně zabezpečí export, čištění a kontrolu dat v otevřeném formátu. Pokud nelze data ve vhodném formátu ve stávajících informačních systémech exportovat, je nutné ve spolupráci s dodavateli těchto IS vhodně upravit informační systémy.

Pro datové sady kurátoři připraví katalogizační záznamy. Ke každé datové sadě je nutné stanovit podmínky užití. Obsah datové sady musí být zpřístupněn ke stažení z Internetu.

O publikaci otevřených dat nestačí informovat na svých vlastních internetových stránkách, ale musí být katalogizována.

Ze zákona č. 106/1999 Sb. je povinné katalogizování dat v Národním katalogu otevřených dat (NKOD) (návod zde).

Každá instituce se může dále rozhodnout o instalaci a správě vlastního lokálního katalogu otevřených dat (a případně spravovat tak otevřená data resortních, podřízených nebo spolupracujících institucí). Existují technické možnosti, jak tento lokální katalog automatizovaně registrovat v NKOD.

Katalogizací otevřených dat proces publikace nekončí. Datové sady se musí ve stanovených intervalech aktualizovat a dále je vhodné vyhodnocovat přínosnost publikace.

Díky zapojení pracovníků do činností spojených s publikací dat vznikají přímé či nepřímé náklady spojené s publikací. O finanční náročnosti publikace jednotlivých sad by mělo být rozhodnuto v rámci přípravy publikačního plánu.

Ministerstvo vnitra ČR plánuje řadu školení v oblasti otevřených dat.

  • informace/otevírání-dat-v-kostce.txt
  • Poslední úprava: 2021/03/31 11:55
  • autor: Jakub Klímek