Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace:základy-otevřených-dat-pro-programátory [2018/12/19 15:27]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:základy-otevřených-dat-pro-programátory [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== O otevřených datech pro programátory a uživatele ====== 
-Na této stránce naleznete odpovědi na otázky 
-  - [[#​proc_mam_vyzadovat_otevrena_data|Proč mám vyžadovat otevřená data?]] 
-  - [[#​kde_najdu_otevrena_data|Kde najdu otevřená data]]? ​ 
-  - [[#​kde_si_mohu_rict_o_dalsi_otevrena_data|Kde si mohu říct o další otevřená data]] nebo [[development:​programatori#​kde_mohu_nahlasit_chybu_v_datech|nahlásit chybu v datech]]? 
-  - [[#​co_jsou_otevrene_formaty_a_jak_se_s_nimi_pracuje|Co jsou otevřené formáty XML, CSV či RDF a jak se s nimi pracuje]]? ​ 
- 
-===== Proč mám vyžadovat otevřená data? =====  ​ 
-  * Data budou mít [[cinnost:​stanoveni-podminek-uziti|otevřené podmínky užití]]. Budete mít tedy jistotu, že s daty můžete nakládat opravdu libovolně, zejména je sdílet, modifikovat či prodávat 
-  * Data budou snadno použitelná díky [[#​co_jsou_otevrene_formaty_a_jak_se_s_nimi_pracuje|otevřenému formátu]] 
- 
- 
-===== Kde najdu otevřená data? ===== 
-Otevřená data státní správy a samosprávy jsou dle zákona registrována v [[https://​data.gov.cz|Národním katalogu otevřených dat (NKOD)]], kde je také můžete vyhledávat. 
- 
-===== Kde si mohu říct o další otevřená data ===== 
-Existuje tzv. [[https://​opendata.gov.cz/#​podnety_pro_nove_datove_sady|OpenData Wishlist]], kam můžete svůj námět zaregistrovat. 
-Následně ho zařadíme do pravidelné analýzy datových sad ke zveřejnění. 
- 
-Wishlist analyzujeme. Můžete si prohlédnout [[dokumenty:​analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy požadavků veřejnosti]] a [[dokumenty:​analýza-wishlist-autoprůmysl|průběžné výsledky analýzy požadavků autoprůmyslu]]. 
- 
-===== Kde mohu nahlásit chybu v datech ===== 
-U datové sady v NKOD by měl být kontakt na tzv. [[role:​kurator-dat|kurátora datové sady]]. 
-Ten přijímá zpětnou vazbu k dané datové sadě a bude vděčný za jakýkoliv podnět. 
-Otevřená data totiž často bývají publikována z databází dané instituce, a tedy náprava případných chyb je žádoucí. 
-===== Co jsou otevřené formáty a jak se s nimi pracuje ===== 
-Otevřené formáty jsou takové formáty dat (souborů), jejichž specifikace je volně dostupná na webu. 
-To znamená, že si na jejím základě může kdokoliv vytvořit aplikaci tento formát zpracovávající,​ a nemusí za použití specifikace platit. 
-Řada otevřených formátů má podobu textových souborů, takže se, krom jiného, dají číst například v [[https://​notepad-plus-plus.org/​|Notepad++]]. 
-Příklady otevřených formátů jsou:  ​ 
-==== CSV - tabulková data ==== 
-  * formát pro [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3#​standardy_pro_tabulkove_datove_sady|tabulková data]] 
-  * [[https://​tools.ietf.org/​html/​rfc4180|přečtěte si specifikaci CSV]] 
-  * [[http://​csvlint.io/​|validujte CSV]] 
-  * [[https://​www.w3.org/​standards/​techs/​csv#​w3c_all|sada webových standardů pro publikaci a popis CSV]] 
-  * CSV můžete otevřít ve vašem tabulkovém procesoru, např. [[https://​www.google.com/​sheets/​about/​|Google Sheets]], [[https://​www.openoffice.org/​product/​calc.html|Apache OpenOffice Calc]] či [[https://​products.office.com/​en/​excel|Microsoft Excel]] 
-  * CSV můžete [[http://​codebeautify.org/​csv-to-sql-converter|nahrát do relační SQL databáze]] 
- 
-==== XML - hierarchická data ==== 
-  * formát pro [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3#​standardy_pro_datove_sady_s_hierarchickou_strukturou|hierarchická data]] 
-  * [[https://​www.w3.org/​TR/​xml/​|přečtěte si specifikaci XML]] 
-  * [[https://​www.w3schools.com/​xml/​|XML tutorial]] 
-  * [[http://​www.xmlvalidation.com/​|validujte XML]] 
-  * použijte [[https://​www.w3.org/​standards/​xml/​schema|XML Schema]] pro popis struktury XML dokumentů 
-  * XML můžete otevřít v [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Comparison_of_XML_editors|celé řadě XML editorů]] 
- 
-==== RDF - propojená data ==== 
-  * formát pro [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/​|propojená data]]. 
-  * [[https://​www.w3.org/​standards/​techs/​rdf#​w3c_all|přečtěte si sadu specifikací RDF]] 
-  * RDF data můžete nahrát do tzv. triple storů, jako je například [[https://​jena.apache.org/​documentation/​serving_data/​|Apache Jena Fuseki]], [[http://​rdf4j.org/​|Eclipse RDF4J]], [[https://​www.blazegraph.com/​|Blazegraph]] či [[https://​virtuoso.openlinksw.com/​dataspace/​doc/​dav/​wiki/​Main/​|Openlink Virtuoso Open-Source]] 
- 
-==== Další typy dat ==== 
-  * Standardy pro [[standardy:​technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3#​standardy_pro_prostorove_datove_sady|otevřená geodata]]