O otevřených datech pro programátory a uživatele

Otevřená data státní správy a samosprávy jsou dle zákona registrována v Národním katalogu otevřených dat (NKOD), kde je také můžete vyhledávat.

Existuje tzv. OpenData Wishlist, kam můžete svůj námět zaregistrovat. Následně ho zařadíme do pravidelné analýzy datových sad ke zveřejnění.

Wishlist analyzujeme. Můžete si prohlédnout průběžné výsledky analýzy požadavků veřejnosti a průběžné výsledky analýzy požadavků autoprůmyslu.

U datové sady v NKOD by měl být kontakt na tzv. kurátora datové sady. Ten přijímá zpětnou vazbu k dané datové sadě a bude vděčný za jakýkoliv podnět. Otevřená data totiž často bývají publikována z databází dané instituce, a tedy náprava případných chyb je žádoucí.

Otevřené formáty jsou takové formáty dat (souborů), jejichž specifikace je volně dostupná na webu. To znamená, že si na jejím základě může kdokoliv vytvořit aplikaci tento formát zpracovávající, a nemusí za použití specifikace platit. Řada otevřených formátů má podobu textových souborů, takže se, krom jiného, dají číst například v Notepad++. Příklady otevřených formátů jsou:

Otevřná data neexistují ve vzduchoprázdnu, jsou součástí systému pro otevřené vládnutí. Více viz Kontext otevřených dat.

  • informace/základy-otevřených-dat-pro-programátory.txt
  • Poslední úprava: 2020/11/06 12:44
  • autor: Jakub Klímek