Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
legislativa:digitální_česko [2019/10/07 10:50]
Drahomír Chocholatý [Zásady (architektonické principy) eGovernmentu související s otevřenými daty]
legislativa:digitální_česko [2019/10/07 10:52]
Drahomír Chocholatý [Vládní program digitalizace České republiky 2018+ (říjen 2018)]
Řádek 17: Řádek 17:
     * Koncept SMART Region/​City/​Village     * Koncept SMART Region/​City/​Village
     * a další.     * a další.
 +
 +[[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-uvodni-dokument.aspx|Odkaz na úvodní dokument vládního programu digitalizace České republiky 2018+]]
 ==== Hlavní cíle pilíře „Informační koncepce České republiky“:​ ==== ==== Hlavní cíle pilíře „Informační koncepce České republiky“:​ ====