Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
legislativa:digitální_česko [2019/10/07 10:52]
Drahomír Chocholatý [Vládní program digitalizace České republiky 2018+ (říjen 2018)]
legislativa:digitální_česko [2019/10/07 10:52] (aktuální)
Drahomír Chocholatý [Zásady (architektonické principy) eGovernmentu související s otevřenými daty]
Řádek 54: Řádek 54:
     * V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik) musí je sdílet jako otevřená data.     * V případě, že orgány veřejné správy sdílejí veřejné údaje (včetně anonymizované podoby neveřejných údajů, souhrnů nebo statistik) musí je sdílet jako otevřená data.
  
-[[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-uvodni-dokument.aspx|Odkaz na úvodní dokument vládního programu digitalizace České republiky 2018+]] 
  
 [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepce-cr.aspx|Informační koncepce ČR]] [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​vladni-program-digitalizace-ceske-republiky-2018-digitalni-cesko-informacni-koncepce-cr.aspx|Informační koncepce ČR]]