Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
legislativa:digitalni-cesko [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
legislativa:digitalni-cesko [2020/12/03 11:53] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 16: Řádek 16:
 |g) |využití přínosu ICT pro společnost včetně celkové strategie integrovaného řešení řízení investic do ICT ve státní správě a postupy k zavádění sdílených center služeb,  | |g) |využití přínosu ICT pro společnost včetně celkové strategie integrovaného řešení řízení investic do ICT ve státní správě a postupy k zavádění sdílených center služeb,  |
 |h) |mezinárodní aspekty Digitální agendy.  | |h) |mezinárodní aspekty Digitální agendy.  |
-[[https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij9aK94s_TAhUrKMAKHTtVDG0QFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fassets%2Fmedia-centrum%2Faktualne%2FDigitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf&usg=AFQjCNEYzNT5pIqLA5gydQdo9bTFXbvfgA&sig2=lwYrGI4qenESR-xHHwIqpw|Odkaz na dokument]]+[[https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Digitalni-Cesko-v--2-0_120320.pdf|Odkaz na dokument]]
  
  • legislativa/digitalni-cesko.1591169822.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1