Strategie Digitální Česko v. 2.0: Cesta k digitální ekonomice

Dokument stanovuje Státní politiku v elektronických komunikacích a byl schválen vládou 19. ledna 2011 usnesením č.50. Otevřených dat se dotýká zejména navržené opatření č.2 (body: a, b, g, h).

Opatření č. 2:

Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost s cílem dále maximalizovat mezinárodní konkurenceschopnost České republiky vypracuje materiál, který bude zahrnovat zejména následující oblasti:

a) jednotný digitální trh,
b) interoperabilita,
c) důvěra a bezpečnost při využívání digitálních služeb i s ohledem na priority České republiky při projednávání nové EU legislativy v oblasti ochrany osobních údajů,
d) výzkum a inovace včetně podpory vytváření dlouhodobých společných výzkumných projektů nebo center v oblasti ICT s mezinárodním dosahem,
e) dovednosti a začlenění,
f) zaměstnanost v oblasti ICT s cílem připravit opatření reagující na skladbu pracovního trhu v oblasti ICT a dále úpravy pracovněprávního prostředí s ohledem na měnící se způsoby organizace práce, kultury zaměstnání a nabídky kariérních příležitostí s cílem mimo jiné zlepšit atraktivitu a dostupnost flexibilních forem pracovních vztahů,
g) využití přínosu ICT pro společnost včetně celkové strategie integrovaného řešení řízení investic do ICT ve státní správě a postupy k zavádění sdílených center služeb,
h) mezinárodní aspekty Digitální agendy.

Odkaz na dokument

  • legislativa/digitalni-cesko.txt
  • Poslední úprava: 2020/12/03 11:53
  • autor: Jakub Klímek